Motyw graficzny PS 39
Motyw graficzny PS 39

WIZYTA STRAŻY MIEJSKIEJ - grupa "Misie"

W poniedziałek 20 czerwca grupa "Misiów" gościła funkcjonariuszkę Straży Miejskiej w Kielcach. Celem przeprowadzonych zajęć było poszerzenie wiedzy  przedszkolaków na temat obowiązujących zasad bezpieczeństwa na ulicy, w przedszkolu i w domu, a także kształtowanie u dzieci obowiązku ich przestrzegania. Gość wyjaśnił dzieciom w jakich okolicznościach należy wzywać Straż Miejską oraz omówił elementy swego munduru. Przedszkolaki miały okazję wykazać się wiedzą na temat znajomości zasad bezpieczeństwa na drodze oraz funkcji sygnalizacji świetlnej. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze z aktywnym udziałem dzieci.

opis: Elżbieta Grusiecka