Motyw graficzny PS 39
Motyw graficzny PS 39

Warto przeczytać

Na czym polega badanie przesiewowe przez logopedę?

 

Z początkiem roku szkolnego, logopeda z Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach rozpoczyna w naszym przedszkolu Przesiewowe Badania Logopedyczne. Ich celem  jest wykrycie dysfunkcji, wad lub zaburzeń, mogących negatywnie wpływać na rozwój mowy dziecka.

Wczesne wykrycie deficytów w rozwoju dziecka umożliwia efektywne wdrożenie odpowiednich działań leczniczych, rehabilitacyjnych oraz profilaktycznych, które prowadzą do złagodzenia lub usunięcia różnego rodzaju zaburzeń i dysfunkcji, a tym samym do stworzenia wszystkim dzieciom równych szans rozwoju.

Badania wykonywane są indywidualnie w przyjaznej atmosferze, w formie zabawy, z wykorzystaniem wyspecjalizowanych narzędzi badawczych.

Badanie logopedyczne obejmuje:

• Badanie budowy i sprawności narządów mowy

• Badanie słuchu fizycznego (czy dziecko słyszy) i fonematycznego (czy dziecko odróżnia dźwięki)

• Badanie czynności nadawania (m. in. badanie artykulacji głosek, mowy spontanicznej) i rozumienia mowy

• Badanie funkcji połykania i oddychania

• Badanie mowy (pod względem konkretnych zaburzeń, np. afazji, niepłynności mowy – jąkania)

• Badanie kinestezji mowy (czy dziecko posiada prawidłowe czucie narządów mowy, np. języka, które umożliwi prawidłowe jego ułożenie do wymówienia głoski)

• Badanie płynności i prozodii mowy (akcentu, intonacji, rytmu, płynności mówienia)

• Badanie lateralizacji (praworęczność, leworęczność).

• Badanie pamięci słuchowej (np. powtarzanie ciągu usłyszanych wyrazów).

Po zakończonych badaniach rodzice zostaną poinformowani o potrzebie kontaktu z logopedą.