Motyw graficzny PS 39
Motyw graficzny PS 39

Rozpoczyna się kolejny etap REKRUTACJI do kieleckich przedszkoli

W poniedziałek, 14 marca 2022 roku rozpoczyna się rekrutacja dla maluchów, które po raz pierwszy będą korzystać z opieki placówek.

Do 22 marca do godz. 15:00 – przyjmowane będą podania od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do danego przedszkola/szkoły. Dane dziecka należy wprowadzić do systemu wypełniając umieszczony na stronie http://kielce.formico.pl wniosek.

Po wypełnieniu należy go wydrukować i dostarczyć do placówki, która została wybrana na pierwszej pozycji, w celu zatwierdzenia.

Wniosek będzie można również złożyć, podpisując go w systemie przez profil zaufany (w takim przypadku nie będzie już potrzeby osobistego dostarczania wniosku), a także wysyłając na email placówki pierwszego wyboru skan podpisanego wniosku i oświadczeń.

Szczegóły https://kielce.eu/.../rekrutacja-do-kieleckich... i na naszej stronie kliknij!