Motyw graficzny PS 39
Motyw graficzny PS 39

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023

W związku z rekrutacją dzieci do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023 prosimy rodziców dzieci zameldowanych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 32 o wypełnienie załączonego „Zgłoszenia dziecka do klasy I” (zał. nr 1). Wypełniony formularz należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub zeskanować i przesłać na adres mailowy szkoły: sp32 [malpka] sp32 [kropka] kielce [kropka] eu

W temacie wiadomości proszę wpisać „rekrutacja oraz imię i nazwisko dziecka”.

W załączniku znajduje się wykaz ulic należących do obwodu SP nr 32 w Kielcach (zał. nr 2).

Dzieci zameldowane poza obwodem szkoły będziemy zapisywać na listę rezerwową. W tym przypadku rodzic musi wypełnić „Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I” (zał. nr 3). Wypełniony wniosek można dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły lub zeskanowany przesłać na adres mailowy szkoły: sp32 [malpka] sp32 [kropka] kielce [kropka] eu z dopiskiem „rekrutacja oraz imię i nazwisko dziecka”.

Wnioski i zgłoszenia muszą być podpisane przez obojga rodziców.

Na zgłoszenia i wnioski czekamy do dnia 13.05.2022r.
 

31.05.2022r. do godz.12:00 - podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie listy w placówce) listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

03.06.2022r. do godz. 15:00 - potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

10.06.2022r. godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 

Termin postępowania uzupełniającego

13.06.2022r. – 17.06.2022r. do godz. 15:00 - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

04.07.2022r. do godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 08.07.2022r. do godz. 15:00 - potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

11.07.2022 r. godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Niezbędne dokumenty poniżej:

Pliki do pobrania: