Motyw graficzny PS 39
Motyw graficzny PS 39

Informacje ogólne

Przedszkole Samorządowe nr 39 wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 32, od dnia 1 września 2020 roku tworzą Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Kielcach. Przedszkole to placówka wyjątkowa, ze swoją historią i tradycjami. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie pływalni „FOKA”, ogródków działkowych, z dala od miejskiego zgiełku i hałasu. Posiada plac zabaw spełniający wymogi bezpieczeństwa, na terenie którego znajduje się ogródek kwiatowo – warzywny „Nasz Barwinek”.

              Do placówki uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, którym zapewniamy realizację rocznego przygotowania przedszkolnego („zerówka”). Nasze przedszkole posiada estetyczną, bezpieczną i dobrze wyposażoną bazę. Kolorowe, przestrzenne i słoneczne sale zachęcają do aktywności. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: od 6.30 do 16.30. Przedszkole dysponuje własną kuchnią, przygotowująca codziennie 3 urozmaicone, smaczne, zdrowe i zbilansowane posiłki.

                Pod okiem życzliwej kadry pedagogicznej, stanowiącej mieszankę doświadczenia i młodości kreujemy młodych: „Damę i dżentelmena XXI wieku”. Dbamy o ich wizerunek, zdrowie, sprawność fizyczną i intelektualną. Wyszukujemy ich talenty i zainteresowania. Budujemy ich poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, wykorzystując nowatorskie pomysły i programy własne. Dzięki temu przedszkolaki rozwijają niezbędne kompetencje społeczne, maksymalnie wykorzystują swój potencjał i indywidualne predyspozycje tak niezbędne w edukacji szkolnej.

         Nabywają umiejętności komunikacyjne, interpersonalne i savoir-vivre. Rozwijają optymistyczne cechy charakteru: zaradność zwaną też przedsiębiorczością, odpowiedzialność, kreatywność, estetykę, samodzielność, odporność emocjonalną, empatię i szacunek. Konstruują i budują.

Wszystkie dzieci uczestniczą w bezpłatnych zajęciach z języka angielskiego, rytmiczno – umuzykalniających oraz bezpłatnej katechezie dla 5 i 6 – latków.

            Proponujemy szeroki wachlarz zajęć w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

  • zajęcia z elementami savoir-vivre (dobre maniery, szacunek do osób starszych, niepełnosprawnych, do symboli narodowych),
  • małe formy artystyczne, sceniczne w tym taniec, teatr, śpiew, pokazy mody,
  • „mały chemik” - badania i eksperymenty,
  • zajęcia matematyczne metodą E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
  • naukę czytania odimienną metodą I. Majchrzak oraz metodą sylabową J. Cieszyńskiej,
  • zajęcia przyrodnicze (działania w ramach Ligii Ochrony Przyrody),
  • zajęcia ruchowe i sportowe w przedszkolu i na powietrzu,
  • zajęcia plastyczne i manualne,
  • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
  • realizację programów własnych nauczycieli.

          Na terenie placówki zapewniamy specjalistyczną opiekę pedagoga, psychologa i logopedy z Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.

          Czas w przedszkolu wypełniony jest także konstruktywną zabawą. Przedszkolaki, oprócz podstawowych zajęć, uczestniczą w wycieczkach do muzeum, teatru, w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, dzięki którym poznają specyfikę różnych zawodów. Istotnym elementem jest działalność w ramach wolontariatu i udział w akcjach charytatywnych. Dzieci uczą się zasad zgodnego funkcjonowania i przestrzegania ich w grupie, rozwiązywania konfliktów, reagowania na potrzeby innych. Jesteśmy otwarci na potrzeby dzieci, propozycje rodziców i  ich udział w życiu przedszkola.  Nasi wychowankowie prezentują swoje osiągnięcia, talenty i zamiłowania nie tylko na terenie placówki, ale też w szerokim środowisku lokalnym i społecznym, w tym w mediach.

Przedszkole funkcjonuje zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe i rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie przedszkolnych placówek publicznych. Organem prowadzącym jest Miasto Kielce, organem nadzorującym - Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Zapraszamy na facebook:  https://www.facebook.com/zsp1kielce