Motyw graficzny PS 39
Motyw graficzny PS 39

DYŻUR WAKACYJNY

Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 Przedszkole Samorządowe nr 39 w ZSP nr 1  w Kielcach pełni dyżur wakacyjny w SIERPNIU.

Zasady dyżuru wakacyjnego 

Przedszkola publiczne funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z miesięczną przerwą wakacyjną w lipcu lub sierpniu. Dyrektor danego przedszkola w miesiącu wakacyjnym, w którym przedszkole jest czynne, organizuje opiekę dla tych dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki lub wakacyjnego wypoczynku.

Przedszkole dyżurujące, organizuje opiekę dla dzieci z danego przedszkola oraz dla dzieci uczęszczających do innych, pobliskich przedszkoli samorządowych, które mają przerwę wakacyjną.

Dyrektor danego przedszkola podaje do wiadomości rodziców, na stronie internetowej placówki, z odpowiednim wyprzedzeniem wykaz najbliższych przedszkoli dyżurujących oraz termin i sposób zgłaszania dzieci na miesiące wakacyjne.

Ilość miejsc w przedszkolu dyżurującym określa dyrektor placówki wspólnie z organem prowadzącym. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola, a następnie dzieci z innych przedszkoli.

Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu, może nastąpić w przypadku wolnych miejsc i jest uzależnione od decyzji dyrektora dyżurującego przedszkola.

Zapisu na dyżur wakacyjny dokonuje się w dyżurującym przedszkolu.

 

Termin zgłaszania dzieci na dyżur w P.S. nr 39 w Kielcach:

23.05.2022 – 03.06.2022 -  dzieci z placówki macierzystej

06.06.2022 – 17.06.2022 -  dzieci z terenu miasta Kielce

 

W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny  decyduje dyrektor – dotyczy dzieci z terenu miasta Kielce.

W związku z powyższym Rodzice mają obowiązek:

  • Dokonać zgłoszenia w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola, poprzez wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola dyżurującego wraz   z upoważnieniem do odbioru dziecka przez inne osoby    niż rodzice.
  • Dostarczyć do  placówki  osobiście, bądź zeskanować dokumenty  i przesłać na adres e-mail:  sekretariat [malpka] ps39 [kropka] kielce [kropka] eu.  W/w dokumenty należy pobrać  z załącznika.

Dzieci z innych przedszkoli samorządowych z terenu miasta Kielce mogą być przyjęte na dyżur wakacyjny w placówce niemacierzystej tylko w przypadku wolnych miejsc.

Rodzic dziecka przyjętego na dyżur wakacyjny do placówki dyżurującej jest zobowiązany do poniesienia pełnych kosztów związanych z pobytem dziecka  na dyżurze oraz terminowego ich uiszczenia.

Na opłatę składają się koszty pobytu dziecka ponad bezpłatny czas przebywania w przedszkolu oraz opłata za wyżywienie.

Wysokość opłaty za wyżywienie jest naliczana wg obowiązującej stawki w danym przedszkolu. Zwroty z tytułu nieobecności dziecka w placówce dyżurującej będą dokonywane ostatniego dnia miesiąca dyżuru.

 

Brak opłaty wniesionej w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacji z pobytu dziecka w przedszkolu dyżurującym.

 

Wykaz dyżurów wakacyjnych w Przedszkolach Samorządowych (2022r.)

 

 

Przedszkole

Dyżur

PS NR2

sierpień

PS NR5

sierpień

PS NR6

sierpień

IPS NR8

sierpień

PS NR 9

sierpień

PS NR13

sierpień

PS NR 16

sierpień

PS NR 18

sierpień

PS NR 22

sierpień

PS NR 24

sierpień

PS NR 28

sierpień

PS NR 30

sierpień

PS NR 31

sierpień

PS NR 32

sierpień

PS NR 39

sierpień

PS NR 40

sierpień

Oddziały przedszkole Szkoły Podstawowej nr 31

sierpień

 

 

PS NR1

lipiec

PS NR3

lipiec

PS NR4               

lipiec

PS NR 14

lipiec

PS NR 19

lipiec

PS NR 21

lipiec

PS NR 23

ZWOLNIONE

PS NR 25

lipiec

PS NR 26

lipiec

PS NR 27

lipiec

PS NR 29

lipiec

PS NR 33

lipiec

PS NR 34

lipiec

PS NR 35

lipiec

PS NR 36

lipiec

PS NR 42

lipiec

PS NR 43

lipiec

Oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej nr 34

lipiec