Motyw graficzny PS 39
Motyw graficzny PS 39

DRODZY RODZICE! Dołączcie do akcji "GÓRA GROSZA"

Zachęcamy nasze dzieci do przynoszenia do przedszkola drobnych monet. Pojemnik na monety znajduje się w ganku  przedszkola, przy drzwiach wejściowych.  Zbiórka trwa do końca grudnia 2021 roku. Pomagajmy!
Tradycją naszej placówki jest udział w wielkiej zbiórce monet pod nazwą "GÓRA GROSZA". Celem organizowanej co roku  akcji jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Nie mniej ważnym jest działanie edukacyjne organizowanego przez Towarzystwo "Nasz Dom" przedsięwzięcia – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Przedszkolaki nie zawodzą, każdy przynosi tyle, ile może – w myśl zasady: "Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie."

Korzyści z uczestnictwa  w akcji:

  • Efekt wychowawczy – uświadomienie przedszkolakom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.
  • Efekt integracyjny – możliwość przeprowadzenia wspólnego przedsięwzięcia nauczycieli, przedszkolaków i rodziców na rzecz potrzebujących dzieci.
  • Efekt prestiżowy – możliwość włączenia się w wielką ogólnokrajową inicjatywę na rzecz dzieci z pieczy zastępczej.    

                                                                                                                                                                                         Akcja ma również charakter konkursu. Zgodnie z regulaminem, nagrodzone zostaną szkoły/przedszkola, które zbiorą najwięcej – w całej Polsce oraz w każdym województwie. Szczegóły znajdują się w regulaminie akcji - kliknij