Motyw graficzny PS 39
Motyw graficzny PS 39

2021/2022

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Gramy Zmysłami"

 Głównym celem projektu jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci.

Podczas trwania projektu będziemy:

- Poszerzać i wzbogacać wiedzę na temat integracji sensorycznej oraz zmysłów,
- Rozbudzać kreatywność u dzieci,
- Stymulować wszystkie zmysły u dzieci w trakcie zabaw oraz sytuacji edukacyjnych,
- Tworzyć warunki do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała.

Fotograficzne relacje z zajęć prowadzonych z przedszkolakami w ramach projektu znajdą Państwo w zakładce "Galeria" - serdecznie zapraszamy!

 


 

Ogólnopolska Akcja Edukacyjna "Dzieci uczą rodziców"

Z początkiem roku szkolnego 2021/2022 przystąpiliśmy do trzeciej edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Zawierciu. Celem inicjatywy jest wsparcie procesu edukacji dzieci w tak ważnych obszarach jak bezpieczeństwo czy ekologia, dostarczenie nauczycielom darmowych materiałów do prowadzenia zajęć, a także zachęcenie rodziców do wspólnej nauki z dziećmi. W ramach akcji raz w miesiącu przedszkolaki wezmą udział w lekcji, która zostanie przeprowadzona w oparciu o nadesłane przez organizatora materiały. Każda lekcja będzie składać się z dwóch części: w pierwszej nauczyciele będą wprowadzać dzieci w tematykę zajęć, a w drugiej najmłodsi otrzymają zadanie do wykonania. Najczęściej będzie to obrazek do pokolorowania, który zabrany do domu stanie się inspiracją do rozmów z rodzicami na tematy poruszane w trakcie przeprowadzonej w przedszkolu lekcji.

Dzieci są bardzo ciekawe świata, zadają mnóstwo ważnych i potrzebnych pytań. Dlatego też tematyka zajęć będzie bardzo szeroka. Dzieci dowiedzą się jak być bezpiecznym w przedszkolu, w ruchu drogowym, korzystając z internetu czy podczas zimowego oraz wakacyjnego wypoczynku. Ekologia? Ważna sprawa! Dzieci poznają jak poprawnie segregować odpady oraz jak walczyć ze smogiem. Historia? Każdy ją powinien znać. Droga Polski do niepodległości, symbole narodowe to coś, co najmłodsi będą znać. Sport? Sport to zdrowie. Każdy przedszkolak i uczeń jak bezpiecznie ćwiczyć się dowie.

Zajęcia przeprowadzone dotychczas w ramach akcji "Dzieci uczą rodziców":

 1. Bezpieczny przedszkolak - wrzesień - kliknij
 2. Magiczny las - październik - kliknij kliknij
 3. Niepodległa Polska - listopad - kliknij
 4. Świąteczna opowieść - grudzień - kliknij
 5. Bezpieczne ferie - styczeń - kliknij
 6. Niezwykła podróż - luty - kliknij
 7. Odyseja kosmiczna - marzec - kliknij
 8. Zielona Ziemia - kwiecień - kliknij
 9. Park Jurajski - maj - kliknij
 10. Bezpieczne wakacje - czerwiec - kliknij

 


 

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy

 • Organizatorem projektu w roku szkolnym 2021/2022 jest Grupa MAC S.A. (właściciel marek MAC Edukacja, MAC Technologie i MAC Dydaktyka), z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Witosa 76 przy współpracy z CEBP 24.12 Sp. z o.o. wydawcą miesięcznika Bliżej Przedszkola.
 • Autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej.
   

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:

a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,

b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,

c) wprowadzenie dziecka w świat literatury,

d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,

e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,

f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,

g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,

h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,

i) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,

j) promocja przedszkola,

k) rozwijanie współpracy między nauczycielami.

l) rozwijanie współpracy między nauczycielami.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022.

W ramach projektu Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury dzieci wezmą udział w następujących modułach
według zamieszczonego niżej harmonogramu:

Projekt realizują grupy: II i VIII "Misie", VI "Motylki" oraz VII "Biedronki".


 

Ogólnopolski Program Edukacyjny o tematyce ekologicznej "Kubusiowi Przyjaciele Natury"

 


 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli oraz od 2019 roku również dla szkół podstawowych (klasy I-III) poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś.

Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Akcja objęła swoim zasięgiem już ponad 6,5 miliona dzieci. W tym roku po raz 13. dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych w całym kraju wezmą udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii, dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

W tegorocznej edycji programu uczestniczą wszystkie grupy z naszej placówki.


 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Z darami natury świat nie jest ponury!"
 


 

Autorkami projektu są: Monika Rucińska - nauczycielka wychowania przedszkolnego oraz Adrianna Kamińska - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim.

Celem głównym ekologiczno-plastycznego projektu edukacyjnego "Z darami natury świat nie jest ponury!" jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z ideą zero waste.

Cele szczegółowe:

 • poszerzenie świadomości ekologicznej,
 • kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego,
 • racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody oraz utylizacji odpadów,
 • stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą,
 • zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi,
 • inicjowanie zabaw konstrukcyjnych, majsterkowanie, budowanie, wykorzystując materiały użytkowe, w tym naturalne,
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej,
 • przejawianie w stosunku do zwierząt życzliwości i troski,
 • tworzenia otoczenia przyjaznego środowisku,
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody,
 • zachęcenie do indywidualnej i zbiorowej ekspresji artystycznej,
 • rozwijanie wyobraźni twórczej i kreatywnego myślenia,
 • budzenie zaciekawienia otaczającym światem,
 • rozwijanie zdolności poznawczych,
 • poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie,
 • wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie,
 • wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody,
 • właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt,
 • dostrzeganie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem człowieka,
 • wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: chęć niesienia pomocy potrzebującym, oszczędność, gospodarność, empatia,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów,
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów przyrodniczych,
 • dostrzeganie i poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych.

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz z szóstym kierunkiem polityki oświatowej MEiN na rok 2021/2022: "Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne".

Projekt realizują grupy: III "Krasnoludki", VI "Motylki", VII "Biedronki".
 


 

Ogólnopolski Projekt "ZBIERAMTOWSZKOLE.PL"

Organizatorem Ogólnopolskiego Projektu Ekologiczno-Charytatywnego "Zbieramtowszkole.pl" jest Fundacja Missio Cordis z siedzibą w Warszawie.

Celem edukacyjnym Projektu jest uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzebę ochrony środowiska oraz promowanie postaw dobroczynnych wśród uczniów szkół i przedszkoli.

Celem charytatywnym jest zbiórka środków na prowadzenie dzieł socjalnych i realizację pomocy rozwojowej przez misjonarzy - księży sercanów pracujących w Afryce i Azji.

Cele Projektu realizowane są poprzez akcje zbiórek:

 • srebrnej i złotej biżuterii: "Srebro na wagę złota",
 • zbiórka bilonu oraz banknotów pieniędzy z całego świata, zarówno aktualnie używanych, jak i wycofanych z obiegu - "Dobre monety",
 • elektrośmieci: telefonów komórkowych, tabletów, laptopów, baterii,
 • puszek aluminiowych,
 • zegarków tarczowych,
 • klocków LEGO - tylko oryginalne klocki firmy LEGO (pojedyncze, niekompletne i kompletne zestawy).

W Projekcie uczestniczą wszystkie przedszkolne grupy.
 


 

Program Edukacyjny dla Przedszkolaków "Czyste Powietrze Wokół Nas"

 

Najskuteczniejszym działaniem w zapobieganiu chorób spowodowanych paleniem tytoniu jest promocja zdrowia. Dzięki programom edukacyjnym, wśród dzieci i młodzieży kształtowane są prawidłowe postawy zdrowotne.

Państwowa Inspekcja Sanitarna podejmuje m.in. takie działania jak koordynowanie programów edukacji antytytoniowej dla przedszkoli i szkół. Jednym z takich programów jest program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów „Czyste Powietrze Wokół Nas”.

Program jest dostosowany do dzieci w wieku 5-6 lat. Realizowany jest przez nauczycieli, wychowawców przedszkolnych oraz przez przedstawicieli środowiska przedszkolnego i szkolnego.

Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

Program ma za zadanie:

 1. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 2. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
 3. Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 4. Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 5. Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.

Program realizują grupy: III "Krasnoludki", IV "Tygryski", VI "Motylki", VII "Biedronki".