zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i inne o charakterze terapeutycznym

prowadzące zajęcia: Elżbieta Modzelewska-Góra i Iwona Malaga