Zajęcia dodatkowe

  • darmowa, finansowa przez Urząd Miasta Kielce, nauka języka angielskiego dla wszystkich dzieci
  • darmowe, finansowe przez Urząd Miasta Kielce, zajęcia rytmiczno-umuzykalniające dla wszystkich dzieci

                                         UWAGA !!!      HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/20
                                                                     JEST W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

ODDZIAŁ I

rytmika: wtorek - godz. 10.00 - 10.20
język angielski: poniedziałek - godz. 10.15 - 10.30; czwartek - godz. 10.00 - 10.15

 

ODDZIAŁ II

              rytmika: wtorek - godz. 10.20 - 10.40
              język angielski: poniedziałek - godz. 10.15 - 10.30; czwartek - godz. 10.15 - 10.30

 

ODDZIAŁ III

rytmika: wtorek - godz. 09.30 - 10.00
język angielski: wtorek - godz. 10.00 - 10.30; czwartek - godz. 10.00 - 10.30
religia: piątek - godz. 09.45 - 10,15

 

ODDZIAŁ IV

rytmika: wtorek - godz. 11.20 - 11.50
język angielski: wtorek - godz. 10.30 - 11.00; czwartek - godz. 10.30 - 11.00
religia: czwartek - godz. 10.30 - 11.00

 

ODDZIAŁ Va

rytmika: wtorek - godz. 10.40 - 11.00
język angielski: poniedziałek - godz. 11.00 - 11.15; czwartek - godz. 10.00 - 10.15

 

ODDZIAŁ Vb

rytmika: wtorek - godz. 11.00 - 11.20
język angielski: środa- godz. 10.00 - 10.15; piątek - godz. 10.00 - 10.15

 

ODDZIAŁ VI

rytmika: wtorek - godz. 12.30 - 13.00
jęz. angielski: poniedziałek - godz. 10.00 - 10.30; środa - godz. 10.00 - 10.30
religia: czwartek - godz. 11.00 - 11.30

 

ODDZIAŁ VII

rytmika: wtorek - godz. 13.00 - 13.30          
jęz. angielski: poniedziałe- godz. 09.30 - 10.00; środa - godz. 09.30 - 10.00
religia: czwartek - godz. 11.30- 12.00