Wycieczka do Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach - maj