Tablice interaktywne z projektorami w przedszkolu

ZABAWY  W  PRZEDSZKOLU  Z  ZESTAWEM  INTERAKTYWNYM

(TABLICA INTERAKTYWNA I PROJEKTOR)

            Okres największego rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego to wiek od 3 do 6 lat. W tym czasie najbardziej intensywnie rozwijają się u dzieci procesy poznawcze, takie jak: pamięć, uwaga, myślenie. W trosce o optymalny rozwój tych funkcji, w naszym przedszkolu wykorzystujemy najnowocześniejsze osiągnięcia technologii multimedialnych w edukacji, a mianowicie tablicę interaktywną.

            Jest to pomoc dydaktyczna, która wspomaga pracę nauczyciela i ukierunkowuje dziecko na celowe i efektywne wykorzystywanie zdobyczy współczesnych osiągnięć technologicznych. Praca z tablicą interaktywną w naszym przedszkolu jest odpowiedzią na intensywny rozwój społeczeństwa informacyjnego. Prawidłowe zapoznanie dziecka z aspektami multimediów jest bowiem nieodzownym elementem współczesnej edukacji, a tym samym wprowadza nową jakość do naszego przedszkola, które umiejętnie łączy tradycyjne metody i środki edukacji z wyzwaniami jakie stawia przed dziećmi XXI wiek.

 

Przedszkole Samorządowe nr 39 w Kielcach od roku szkolnego 2018/2019 dysponuje

 dwiema tablicami interaktywnymi które współpracują z komputerami

i z wysokiej klasy krótkoogniskowymi projektorami multimedialnym.

 

            Projektor ze względu na swoje właściwości konstrukcyjne nie stwarza najmniejszego zagrożenia dla narządów wzroku. Sama tablica działa jak duży ekran dotykowy, który może być obsługiwany za pomocą pisaka lub dotyku. Jego najbardziej istotną cechą jest pełna interreakcja z dzieckiem. Maluch może pisać, rysować, malować, zaznaczać, podkreślać, na każdym wyświetlonym na ekranie obrazie. Dzięki temu, iż może się bawić, przyswaja wiedzę bez przekonania, że zajęcia są monotonne i nieciekawe.

            Tablica interaktywna służy nam do malowania obrazów, układania puzzli, przechodzenia przez labirynty, poznawania instrumentów muzycznych, tworzenia melodii, poznawania różnych kontynentów i podróży w czasie, zarówno w przeszłość jak i przyszłość. Poznajemy dzięki niej kosmos albo morskie głębiny. To tylko niektóre z możliwości. To nowoczesne osiągnięcie technologii jest nieocenioną pomocą dydaktyczną, która pozwala dzieciom poznać, to, czego nie mogą zobaczyć w rzeczywistości. Programy multimedialne wykorzystujemy zarówno podczas zajęć obowiązkowych, ćwiczeń i zabaw ruchowych, jak i do uatrakcyjnienia zajęć poza podstawą programową.

            Metodą wychowania i nauczania w wieku przedszkolnym jest zabawa – praca z tablicą interaktywną umożliwia i zaspakaja tę potrzebę, gdyż oprócz wartości edukacyjnych daje ona możliwość aktywnej rozrywki, którą dzieci bardzo lubią. Współcześnie trudno wyobrazić sobie już życie bez korzystania z technologii informacyjnych, a zapoznawanie dzieci z korzystania z nich, już na poziomie przedszkolnym jest nie tylko atrakcją, ale koniecznością.

            Kierując się znajomością literatury tematu z zakresu pedagogiki i psychologii wiemy, iż harmonijny rozwój dziecka, to rozwój intelektualny, fizyczny i emocjonalny. Praca z interaktywną tablicą w naszym przedszkolu przyczynia się do wzmacniania tejże harmonijności. Rozwój intelektualny, to wspomniane procesy poznawcze, fizyczny, to: ćwiczenia fizyczne, zabawy ruchowe wykonywane przy użyciu programów, ruch podczas pracy z tablicą, natomiast rozwój emocjonalny to pojawianie się podczas wykonywania zadań pożądanych emocji, takich jak np. duma z wykonanego zadania czy też hamowanie np. zniecierpliwienia. Praca w małych zespołach sprzyja również rozwojowi społecznemu. Wzmacnia zachowania społecznie pożądane, uczy rozwiązywania konfliktów i współdziałania w grupie.

            Wykwalifikowana kadra pedagogiczna w naszym przedszkolu, która wdraża programy edukacyjne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej we właściwy sposób dokonuje doboru treści nauczania i wychowania. Starannie selekcjonuje propozycje programowe i stosuje metody pracy, które rozwijają ciekawość poznawczą dzieci. Istotnym aspektem edukacji z wykorzystaniem środka dydaktycznego w postaci tablicy interaktywnej jest dla nauczycieli w naszej placówce, stworzenie takich warunków każdemu dziecku, które ułatwią mu adaptację do warunków szkolnych i pracę  w nowej cyfrowej rzeczywistości, która wkracza we wszystkie dziedziny życia.

 

Drodzy PRZYJACIELE PRZEDSZKOLA

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom i sponsorom,

którzy służyli nam pomocą i wsparciem

w tworzeniu dobrych i godnych warunków do pracy, nauki i zabawy

oraz przyczynili się do tego, że mogliśmy zrobić więcej i lepiej.

Wierzymy w to, że w kolejnych latach

również będziemy mogli liczyć na dobrą współpracę

dla dobra naszych przedszkolaków.