Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Szanowni Rodzice dzieci uczestniczących w dodatkowych zajęciach w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej!

Na czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu proponujemy korzystanie z materiałów zamieszczanych dla Państwa i Dzieci w tej zakładce. Serdecznie pozdrawiamy!