Pliki do pobrania

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 39 W KIELCACH

Na podstawie Załącznika do Zarządzenia Nr 277/208 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne Miasta Kielce, Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 39 w Kielcach informuje, że posiada składniki majątku ruchomego, zakwalifikowane do majątku zużytego, które zostały przeznaczone do likwidacji. Wykaz składników majątku przeznaczonego do likwidacji został umieszczony poniżej w formie pliku, jako załącznik do pobrania.