odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak

Odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak oparta jest na pełnym polskim alfabecie (44 znaki), dając dziecku możliwość poznania wszystkich dźwięków i ich odpowiedników graficznych. Zapoznaje dzieci z tajnikami pisma przez własne imię zapisane w postaci wizytówki. Zdaniem autorki tej metody o nabyciu umiejętności czytania decyduje umysł i wzrok. Rozumienie słowa może i powinno wyprzedzać jego odczytanie „,bo nie litery się czyta, lecz tylko ich sens”. W swoich założeniach dr Majchrzak pomija prawie zupełnie analizę i syntezę słuchową, naukę czytania nazywa nauką pisania i rozpoczyna ją od własnego imienia dziecka ze względu na subiektywną odczuwalność jego ważności przez samo dziecko, które wchodzi w świat pisma, jako świat znaczeń, a nie izolowanych liter, rozpoznaje związki jakie zachodzą pomiędzy słowem, a odpowiadającej mu nazwie. Punktem wyjścia jest całościowy obraz zapisu, a w następnym etapie - struktura literowa.
Irena Majchrzak wyróżnia kilka etapów początkowej nauki czytania. Rozpoczęcie proponuje od zapoznania dziecka z obrazem graficznym własnego imienia, napisanego na wizytówce. Etap ten autorka nazywa "aktem inicjacji." Wizytówka z imieniem wprowadza dziecko w świat znaczeń. Kolejny etap nosi nazwę "ściana pełna liter." Proponuje się tu dzieciom takie ćwiczenia, które ułatwią im obserwację, porównywanie, liczenie, wyciąganie wniosków, zwrócenie uwagi na litery, które posiadają w swoim imieniu, a których mu brak oraz na to, że każdą literę - głoskę wymawia się w sposób szczególny, ale nie we wszystkich sytuacjach tak samo. Następną fazą jest "prezentacja alfabetu", która polega na poznawaniu wszystkich liter wielkich i małych, drukowanych i pisanych. Prezentacji każdej litery poświęca się jeden dzień. "Targ liter" to różne zabawy i gry prowadzone z wykorzystaniem liter własnego imienia. Podczas "gry w sylaby" chodzi o to, aby w dziecku wytworzyła się gotowość na spotkanie ze słowem. Zadaniem jego jest ułożenie wyrazu z napisanych na kartonikach prostych sylab. Ostatnim etapem jest "nazywanie świata". Zabawa polegająca na przyporządkowaniu odpowiedniej nazwy do wszystkiego co znajduje się wokół nas.

opracowanie: Elżbieta Grusiecka
 


Kolejny rok (czwarty) nauki czytania "Tygrysków" odimienną metodą dr Ireny Majchrzak