Oddział II i IX - Misie

Oddział II i IX- MISIE - Barbara Łuszcz , Urszula Piękoś    kontakt e-mail: ps39-grupa2@o2.pl


JĘZYK ANGIELSKI na marzec

  1. Piosenka "Head Shoulders Knees & Toes" - tutaj
  2. Nazywanie części ciała - gra - tutaj
  3. Gry słowne i arkusze - tutaj