Ochrona danych osobowych

Prosimy o zapoznanie się z informacją dyrektora dotyczącą uroczystości publicznych i wykorzystania wizerunku.