nauczanie języka angielskiego metodą TPR (Total Physical Response)

Metoda TPR (Total Physical Response), czyli technika reagowania całym ciałem, powstała w latach sześćdziesiątych XX wieku w USA, a jej twórcą jest prof. James J. Asher. Polega ona na uczeniu nowych słów i zwrotów poprzez ruch i zachęcanie dziecka do wykonywania ciałem czynności zgodnych z usłyszanym poleceniem. 
Przykład: Nauczyciel wypowiada komendę: stand up, please i wykonuje ruch rękoma ku górze. Dziecko, widząc gest nauczyciela oraz słysząc wypowiedziane słowa, wstaje.
Poprzez technikę TPR możemy uczyć prostych instrukcji („usiądź, wstań”), części ciała („dotknij ust, nosa…”), czasowników („pokaż, jak przygotowujesz posiłek – umyj, pokrój, jedz…”), nazw zawodów, przyimków miejsca („połóż książkę na stole”), wyrażania co kto lubi, a czego  nie. 

Zalety metody TPR:
- treści  przekazywane są w sposób niezwykle konkretny, prosty,
- można ją dowolnie łączyć z innymi metodami nauczania języków obcych przeznaczonych dla dzieci,
- wysoka skuteczność,
- ułatwia zapamiętywanie, skupia uwagę,
- ciekawa dla dzieci, stanowi formę rozrywki, prowadzi do pobudzenia całego mózgu,
-  natychmiastowy efekt nauczania (czy uczeń reaguje na komendę),
-  aktywizacja, przekazanie dużej partii  materiału.

 Metoda Total Physical Response (TPR) ma wielu zwolenników, ponieważ zapewnia przyswajanie wiedzy w atmosferze interakcji i zabawy – ważnego elementu nauczania. Technika ta stanowi atrakcyjną alternatywę dla statycznej pracy przy stolikach, warto więc pamiętać, by znaleźć czas na jej jak najczęstsze stosowanie. 

opracowanie: Elżbieta Modzelewska-Góra


Zajęcia z języka angielskiego w grupie "Biedronek" i "Motylków" z zastosowaniem metody TPR.