Misja

"Tam, gdzie nie ma dzieci, brakuje nieba." Algernon Charles Swinburne

Głównym celem naszego przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego, optymalnego rozwoju.

NASZE HASŁO TO:

"Wychować wrażliwego i otwartego człowieka, świadomego swoich praw i odpowiedzialnego za swoje czyny, akceptującego siebie i innych. Gotowego do szukania coraz to nowych rozwiązań oraz radzącego sobie z trudnościami. Człowieka ufnego, pełnego empatii i szacunku do ludzi, zwierząt i przyrody."
 

NASZE PRZEDSZKOLE:

  • pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące;
  • jest miejscem spotkania i wspólnego życia dzieci z różnych środowisk domowych;
  • tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki;
  • diagnozuje indywidualne potrzeby i możliwości dziecka oraz wspomaga jego wszechstronny rozwój;
  • rozwija talenty i zainteresowania;
  • kształtuje postawy zdrowego stylu życia i zachowania przyjazne przyrodzie;
  • buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej;
  • rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła;
  • przygotowuje dzieci do wymagań, jakie stawia codzienne życie oraz nauka w szkole podstawowej;
  • pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców;