metoda globalnego czytania Glenna Domana

Metoda Domana nie jest typowym programem nauczania – sam Glenn Doman nazywał ją bardziej „zabawą w czytanie”, niż nauką. Jej podstawą jest bowiem zabawa, wraz z towarzyszącą jej atmosferą entuzjazmu i radości – ale też systematyczność, bo bez niej trudno o jakiekolwiek efekty.

Sama metoda nauki polega na pokazywaniu dziecku dużych białych kart, na których dużą czerwoną czcionką napisano różne wyrazy – kartoniki powinny mieć wymiary około 10x60 cm, a wysokość liter – 8 cm.

Na początku są to proste rzeczowniki, które wraz z upływem czasu łączą się we frazy, a następnie w zdania. W ciągu dnia powinno się odbyć kilka sesji.

5 etapów nauki czytania według Domana

  1.   Etap pierwszy – nauka pojedynczych wyrazów

  2.   Etap drugi – nauka wyrażeń dwuwyrazowych

  3.   Etap trzeci – nauka prostych zdań

  4.   Etap czwarty – nauka rozbudowanych zdań

  5.   Etap piąty – nauka czytania książeczek

opracowanie: Kinga Kozieł

 


Zajęcia metodą Domana w grupie "Żabek"