"Krasnoludki" w Kieleckim Centrum Kultury

W poniedziałek - 07 maja 2018 roku - "Wyrozumiałe Krasnoludki" zasiadły na widowni Dużej Sceny Kieleckiego Centrum Kultury, gdzie w ramach VI Przeglądu Form Artystycznych i Świetlic dla Dzieci i Młodzieży najmłodsi prezentowali występy artystyczne i spektakle. Celem Przeglądu było zaprezentowanie działalności kieleckich placówek wsparcia dziennego, które są ważnym elementem lokalnego systemu wspierania rodziny. Poprzez różnorodne zajęcia prowadzone z dziećmi i młodzieżą, wyżęj wymienione placówki służą pomocą edukacyjną, organizują czas wolny oraz rozwijają zainteresowania i uzdolnienia swoich wychowanków.