Konsultacje z psychologiem, pedagogiem, logopedą

Zapewniamy Państwu możliwość konsultacji ze specjalistami z Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych:

L O G O P E D A   -  Julita Sideł

P S Y C H O L O G   -  Karolina Dziopa

P E D A G O G   -  Joanna Więcławska

W dniach 08 listopada i 13 grudnia 2018 roku w godzinach: 08.00 - 12.00 w przedszkolu zostaną przeprowadzone przesiewowe badania psychologiczno-pedagogiczne dzieci. Po ich zakończeniu w placówce zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny dla rodziców, o czym poinformujemy Państwa w oddzielnym ogłoszeniu.

Jednocześnie informujemy, że Punkt konsultacyjny logopedy (wejście z holu w szatni) jest czynny w każdy poniedziałek w godzinach 08.00 - 12.00 -      z a p r a s z a m y