Konsultacje z psychologiem, pedagogiem, logopedą

Zapewniamy Państwu możliwość konsultacji ze specjalistami z Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych:

L O G O P E D A   -  Julita Sideł

P S Y C H O L O G   -  Justyna Radulska

P E D A G O G   -  Joanna Więcławska

 O terminach badań przesiewowych dzieci w roku szkolnym 2019/2020 poinformujemy w oddzielnym ogłoszeniu.