Konsultacje z psychologiem, pedagogiem, logopedą

 

W dniu 08 listopada 2019r. (piątek) w przedszkolu odbędą się konsultacje dla rodziców,
prowadzone przez panią psycholog z Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Kielcach.
Chętnych do skorzystania z porad specjalisty zapraszamy w godzinach 14.00 – 16.00

 


 

 

W dniu 10 października 2019r. (czwartek) w przedszkolu odbędą się konsultacje dla rodziców,
prowadzone przez panią psycholog z Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Kielcach.
Chętnych do skorzystania z porad specjalisty zapraszamy w godzinach 14.00 – 16.00

 


 

Zapewniamy Państwu możliwość konsultacji ze specjalistami z Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych:

L O G O P E D A   -  Katarzyna Marzec

P S Y C H O L O G   -  Justyna Radulska

P E D A G O G   -  Joanna Więcławska

 O terminach badań przesiewowych dzieci w roku szkolnym 2019/2020 poinformujemy w oddzielnym ogłoszeniu.