Informacje ogólne

Przedszkole Samorządowe nr 39 w Kielcach zlokalizowane jest w południowej części dzielnicy Barwinek, w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 32 i pływalni "FOKA", z dala od miejskiego zgiełku i hałasu. Mieści się w dwukondygnacyjnym budynku, do którego przylega niewielki, ale funkcjonalny plac zabaw. W działającej od dnia 1 września 1987 roku placówce funkcjonuje obecnie 8 oddziałów, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Urządzenie poszczególnych pomieszczeń oraz sal zajęć jest dostosowane do ich przeznaczenia oraz przygotowane odpowiednio do wieku i potrzeb dzieci.

Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z wieloletnim stażem pracy, aktywną w doskonaleniu zawodowym i podejmującą innowacyjne działania w zakresie wychowania, nauczania i opieki, która zapewnia dzieciom właściwą atmosferę, tworząc zintegrowany system "Przedszkole-Rodzina-Środowisko".

Przedszkole funkcjonuje zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe i rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie przedszkolnych placówek publicznych. Organem prowadzącym jest Miasto Kielce, organem nadzorującym - Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół określa kompetencje jakie powinny zdobyć dzieci gotowe do podjęcia nauki w szkole. W naszym przedszkolu realizujemy programy zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: od 6:30 do 16:30. W tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.

 

Nasze przedszkole jest:

  • przedszkolem promującym działania twórcze,
  • przedszkolem bliżej Europy,
  • placówką przyjaźni, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na osiąganie sukcesów.

 

Zapewniamy dzieciom:

  • opiekę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
  • wszechstronną edukację pod kierunkiem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pedagogicznej,
  • prawidłowy rozwój fizyczny poprzez róznorodną aktywność ruchową,
  • zdobywanie doświadczeń aktorskich, recytatorskich, tanecznych poprzez udział w spektaklach Teatru Lalki i Aktora ,,Kubuś", współpracę z młodymi artystami ze szkół.