edukacja matematyczna metodą Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska - polska pedagog, profesor zwyczajny i kierownik Katedry Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dzieci Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Autorka podręczników, książek, artykułów i skryptów akademickich, ale także innowacyjnej metody zwanej DZIECIĘCĄ MATEMATYKĄ. Jej celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, ćwiczenie odporności emocjonalnej dziecka oraz budowanie pozytywnego obrazu samego siebie.Metoda eksperymentalna prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej została stworzona na bazie wieloletniej pracy z dziećmi z niepowodzeniami szkolnymi. Służy ona rozwojowi zdolności matematycznych i stanowi pomoc w pierwszych trudnościach przejawianych w tym zakresie. Dzięki jej zastosowaniu, matematyka jest dla dziecka doskonałą zabawą. Bawi i uczy jednocześnie, nawiązuje do tego, co dziecko zna i lubi, uwzględnia prawidłowości psychologiczne dziecka w wieku przedszkolnym. Dzieci w trakcie zabaw i codziennych czynności gromadzą doświadczenia w zakresie:

  • orientacji przestrzennej,
  • zdolności porównywania, porządkowania oraz przyporządkowania w działaniu praktycznym,
  • myślenia operacyjnego,
  • sprawnego liczenia w pamięci, zapisywania działań matematycznych,
  • rozwiązywania zadań z treścią

Metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej dobrze przygotowuje dzieci do nauki matematyki w szkole.

opracowanie: Beata Suchogórska


Zajęcia matematyczne w grupie "Krasnoludków" z zastosowaniem elementów metody Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Opracowanie monograficzne liczby "4".  Zastosowanie znaków matematycznych: ">",  "<",  "=" w praktycznym działaniu.