Archiwum

UWAGA  RODZICE !!!

Zawieszone zajęcia w przedszkolach w dniu 13 lipca 2020 r.       

W związku z drugą turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędą się w dniu 12 lipca 2020 r., dyrektorzy placówek oświatowych, w których znajdują się lokale wyborcze, zawieszają zajęcia w dniu 12 lipca 2020 r.

Decyzja została podjęta na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69, z późn. zm.), z uwagi na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, w których odbywały się wybory oraz dostosowania placówek do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących w czasie epidemii COVID-19.
 


UWAGA  RODZICE !!!

Zawieszone zajęcia w przedszkolach w dniu 29 czerwca 2020 r.       

W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędą się w dniu 28 czerwca 2020 r., dyrektorzy placówek oświatowych, w których znajdują się lokale wyborcze, zawieszają zajęcia w dniu 29 czerwca 2020 r.

Decyzja została podjęta na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69, z późn. zm.), z uwagi na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, w których odbywały się wybory oraz dostosowania placówek do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących w czasie epidemii COVID-19. O zawieszeniu zajęć w został poinformowany Świętokrzyski Kurator Oświaty.

 Zawieszenie zajęć w dniu 29 czerwca 2020 r. dotyczy 19 placówek oświatowych:

 • Przedszkole Samorządowe nr 1,

 • Przedszkole Samorządowe nr 3,

 • Przedszkole Samorządowe nr 4,

 • Przedszkole Samorządowe nr 6,

 • Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi nr 8,

 • Przedszkole Samorządowe nr 13,

 • Przedszkole Samorządowe nr 16,

 • Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi nr 19,

 • Przedszkole Samorządowe nr 24,

 • Przedszkole Samorządowe nr 26,

 • Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 27,

 • Przedszkole Samorządowe nr 29,

 • Przedszkole Samorządowe nr 30,

 • Przedszkole Samorządowe nr 32,

 • Przedszkole Samorządowe nr 33,

 • Przedszkole Samorządowe nr 35,

 • Przedszkole Samorządowe nr 39,

 • Przedszkole Samorządowe nr 40,

 • Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
   


Kolejny etap NABORU DO PRZEDSZKOLI - nowe informacje
nie dotyczy dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola

 18 czerwca  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021. W związku z COVID-19 Dyrekcja Przedszkola Samorządowego nr 39 zachęca rodziców do sprawdzania przyjęcia poprzez logowanie się na swoje konto w systemie  http://kielce.formico.pl  i nie stawiania się w placówce osobiście.
 


Kolejny etap NABORU DO PRZEDSZKOLI - nowe informacje
nie dotyczy dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola

 8 czerwca  podane zostały do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021. W związku z COVID-19 Dyrekcja Przedszkola Samorządowego nr 39 zachęca rodziców do sprawdzania kwalifikacji poprzez logowanie się na swoje konto w systemie  http://kielce.formico.pl  i nie stawiania się w placówce osobiście. Jednocześnie informujemy, że jeżeli dziecko zostało zakwalifikowane do naszego przedszkola rodzic zobowiązany jest w terminie od 8 czerwca do 15 czerwca do godz. 15:00 potwierdzić wolę korzystania z usług placówki wysyłając wiadomość e-mailową na adres sekretariat@ps39.kielce.eu. W tytule wiadomości prosimy wpisać: "POTWIERDZENIE WOLI", zaś w treści: "Potwierdzam wolę korzystania  przez moje dziecko (imię i nazwisko dziecka) z usług Przedszkola Samorządowego nr 39 w Kielcach od dnia 1 września 2020 r. (imię i nazwisko rodzica)". Brak potwierdzenia w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych do placówki.

 


<<<  DYŻUR WAKACYJNY >>>
Zakończyliśmy przyjmowanie Od dnia 05 czerwca do dnia 12 czerwca 2020r. przyjmujemy zapisy na dyżur wakacyjny.
Zainteresowanych rodziców prosimy o wypełnienie zgłoszenia, które jest dostępne na naszej stronie
w zakładce "pliki do pobrania" i przesłanie go na adres e-mail: sekretariat@ps39.kielce.eu

w tytule wiadomości wpisując DYŻUR WAKACYJNY

Szczegóły na temat dyżuru wakacyjnego tutaj
 


Wznowiono nabór do przedszkoli 2020/2021 NOWE TERMINY - szczegóły w zakładce REKRUTACJA
  8 czerwca 2020r. do godz. 15:00 -  podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówce,
a także po zalogowaniu się na swoje konto w systemie) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do Przedszkola Samorządowego nr 39 w Kielcach.

 Szanowni Rodzice!  Kochane Przedszkolaki!
Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz serdecznie zaprasza do udziału w wydarzeniach przygotowanych
z okazji MIĘDZYNARODOWEGO DNIA DZIECKA.
Dla najmłodszych już 1 czerwca w poniedziałek o godzinie 17:00 odbędzie się premiera spektaklu słowno-muzycznego pt. "Bajki o Zwierzętach" w interpretacji i aktorskim wykonaniu Pani Ewy Lubacz. Więcej infrormacji:
https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/17169,Atrakcje-na-Dzien-Dziecka.html
Spektakl będzie można obejrzeć na profilu społecznościowym Facebook Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na kanale YouTube Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Biuro Wojewody.


NOWE GODZINY PRACY PRZEDSZKOLA
Zainteresowanych Rodziców informujemy, że od 25 maja 2020r. przedszkole czynne w godz. 06.30 - 16.00.
 


Wznowiono nabór do przedszkoli 2020/2021 NOWE TERMINY - szczegóły w zakładce REKRUTACJA
BARDZO WAŻNE:  Dostarczanie wniosków wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu z dyrektorem placówki!!!
 


 ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 39 w Kielcach, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, informuje o wydaniu decyzji o zawieszeniu zajęć w przedszkolu od dnia 06 maja do dnia 11 maja 2020 r. W związku z panującą pandemią ogłoszoną przez WHO, która stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci w przedszkolu, w chwili obecnej nie jest możliwe wdrożenie wszystkich wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu.
 


Szanowni Rodzice!!!

W związku z zaistniałymi zmianami w przepisach dotyczących obliczania pobytu dziecka w przedszkolu,
z dniem 01 września 2019 r. wchodzi w życie nowa INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA 
/dostępna w zakładce "pliki do pobrania"/
.
Uprzejmie prosimy wszystkich rodziców/opiekunów do zapoznania się z jej treścią.
Najważniejsza zmiana dotyczy zasad logowania i wylogowywania dziecka za pomocą karty dostępowej.

Nie ma już możliwości zalogowania dziecka bez użycia karty!!!

W przypadku braku karty system naliczy całodniowy pobyt dziecka w przedszkolu.
 


UWAGA posiadacze KART DUŻEJ RODZINY !!!

Dostarczenie do przedszkola kserokopii Karty Dużej Rodziny (dotyczy dzieci 3,4,5-letnich) uprawnia do 50-procentowej zniżki
za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 6 godzin bezpłatnej opieki.

 

 

linia-ruchomy-obrazek-0516
 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE W PRZEDSZKOLU

 • RYTMIKA    ( wszystkie grupy )
 • ANGIELSKI    ( wszystkie grupy )
 • RELIGIA    ( 5, 6-latki )

ZAJĘCIA WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 • ZAJĘCIA  PLASTYCZNE
 • ZAJĘCIA  GIMNASTYCZNE
 • ZAJĘCIA  LOGOPEDYCZNE
 • ZAJĘCIA  ROZWIJAJĄCE  SPRAWNOŚĆ  RĘKI
 • PRACA  KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA
 • REALIZACJA  PROGRAMÓW  AUTORSKICH
 • "MAŁY  CHEMIK" -  BADANIA  I  EKSPERYMENTY
 • MAŁE  FORMY  ARTYSTYCZNE,  W  TYM  TANIEC
 • ZAJĘCIA  Z  ELEMENTAMI  SAVOIR- VIVRE'U
   

kieleckie przedszkola nie zostaną otwarte 6 maja !!!

Oświadczenie prezydenta Kielc, Pana Bogdana Wenty w sprawie żłobków i przedszkoli tutaj
 


ZASADY NABORU
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2020/2021

dostępne w zakładce REKRUTACJA - kliknij
 


szczegóły     tutaj


Przedszkolaki z grupy Motylków i Biedronek wzięły udział w Ogólnopolskiej Akcji „KARTKA DLA MEDYKA”, która miała na celu przybliżenie dzieciom pracy służb medycznych szczególnie w obecnej sytuacji. Teraz jest najlepszy moment na podjęcie tematów związanych z tolerancją, szacunkiem do drugiego człowieka, na rozwijanie postaw wzajemnej pomocy, wsparcia najbliższych. Dzieci wykonały piękne kartki, które są naszym podziękowaniem dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i wszystkich pracowników służby zdrowia, za ich trudną pracę, to znak dla nich, że doceniamy ich pracę i jesteśmy im wdzięczni. Zapraszamy do galerii.
 


Kochane Przedszkolaki !!!
                                                                                             
                                                        Mamy nadzieję, że radośnie spędzacie czas ze swoimi Rodzicami.                  
                                                                                                              
My o Was nieustannie pamiętamy i bardzo gorąco pozdrawiamy. 
Myślami jesteśmy cały czas z Wami.
Życzymy Wam dobrej zabawy, a przede wszystkim zdrowia i szybkiego powrotu do przedszkola.
Ściskamy Was mocno i przesyłamy tysiące buziaków. Tęsknimy!!!

                                                                                                                                                                                                         pracownicy    przedszkola

 

Drodzy Rodzice !!!
Bardzo chcielibyśmy zobaczyć nasze przedszkolaki w trakcie zabaw i zajęć w zaciszu domowym.
Zachęcamy do przesyłania zdjęć. Opublikujemy je w galerii na naszej stronie internetowej. Serdecznie pozdrawiamy!!!

 


Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie z dniem 25.03.2020 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrekcja Przedszkola Samorządowego nr 39 w Kielcach informuje, że od dnia 25.03.2020 r. do dnia 10.04.2020 r. zajęcia będą odbywały się zdalnie. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji:

 • strona internetowa przedszkola,
 • komunikatory,
 • kontakt telefoniczny,
 • messenger.

Zajęcia będą realizowane za pomocą: platform edukacyjnych, materiałów wysyłanych Państwu na grupowe maile, zajęć online,  kart pracy dostępnych na stronie internetowej placówki.

Pamiętajmy, że  podstawową formą aktywności dziecka w wychowaniu przedszkolnym jest zabawa.

Na stronie naszego przedszkola, w zakładkach dla każdej grupy umieszczać będziemy również ciekawe zabawy oraz pomysły na aktywność dziecka  do wykorzystania w domu.

Dla zainteresowanych Rodziców przygotowaliśmy kilka wskazówek dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu przez dzieci - TUTAJ
 


Informacja dotycząca kart pracy przedszkolaków

W celu zapobiegania zarażenia koronawirusem informujemy, że w okresie zawieszenia zajęć 
nie ma możliwości odbioru z przedszkola kart pracy. 
Dzięki wydawnictwu mac udostępniamy Państwu ich cyfrową wersję.

Będziemy z Wami w kontakcie mailowym. W zakładkach każdego z oddziałów  (Materiały edukacyjne dla dzieci) zamieszczamy adresy skrzynek elektronicznych, do których otrzymacie od wychowawczyń loginy i hasła. Będą tam dostępne opracowane przez nauczycielki materiały do pracy z dziećmi w domu. Bardzo prosimy o wyrozumiałość, ale w obliczu panującej epidemii nie możemy nikogo narażać. Wszystkie dzieciaczki serdecznie pozdrawiamy - zarówno im, jak i Państwu, życzymy dużo zdrowia i wytrwałości w tym trudnym dla wszystkich okresie. Do zobaczenia w przedszkolu.

Oddział I i VIII  "Żabki" - KOLOROWY START - trzylatek - karty pracy część druga - tutaj  
                                                                                                              czterolatek  - karty pracy część druga - tutaj

Oddział II i IX "Misie" - KOLOROWY START - trzylatek - karty pracy część druga - tutaj 

Oddział III "Krasnoludki" - KOLOROWY START z plusem - sześciolatek - karty pracy część trzecia - tutaj
                                                                                                                                                                        karty pracy część czwarta - tutaj

Oddział IV "Tygryski" - KOLOROWY START z plusem - sześciolatek - karty pracy część trzecia - tutaj
                                                                                                                                                                karty pracy część czwarta - tutaj

Oddział V i X "Pszczółki" - KOLOROWY START - pięciolatek - karty pracy część trzecia - tutaj
                                                                                                                                                karty pracy część czwarta - tutaj

Oddział VI "Motylki" - KOLOROWY START - czterolatek - karty pracy część druga - tutaj

Oddział VII "Biedronki" - KOLOROWY START - czterolatek - karty pracy część druga - tutaj

 


Szanowni Rodzice!

Jesteśmy w trakcie przerwy w zajęciach przedszkolnych, ale dla naszych dzieciaczków przygotowaliśmy szereg różnego rodzaju zabaw i ćwiczeń, które mogą wykonywać w domu, utrwalając i doskonaląc w ten sposób posiadane wiadomości i umiejętności oraz zdobywać nowe.

Zapraszamy serdecznie do zakładki "Materiały edukacyjne dla dzieci"
W zakładce Ogólnopolska Akcja Edukacyjna "Dzieci Uczą Rodziców" - tutaj -
prezentujemy propozycje autorów akcji, w której od początku roku szkolnego uczestniczymy.

 


UWAGA - NOWY termin REKRUTACJI!  informacja z dnia 16 marca

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r., od 12 marca 2020r. do 25 maca 2020r. zawieszającą zajęcia w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, decyzją Prezydenta Miasta Kielce (Zarządzenie nr 105/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 16 marca 2020r. ), a także ze względu na bezpieczeństwo publiczne,  zmieniono terminy złożenia w przedszkolu/ szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełniania kryteriów rekrutacyjnych.

Nowy harmonogram naboru:

12.03.2020 r. – 18.03.2020 r. do godz. 15:00 – odbywa się potwierdzanie woli przez rodziców dzieci, już uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki. (potwierdzenie to może odbyć się telefonicznie/ e-mailowo)

19.03.2020 r. – 27.03.2020 r. do godz. 15:00rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  podań od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do danego przedszkola/szkoły. Dane dziecka należy wprowadzić do systemu za pomocą Internetu wypełniając umieszczony na stronie  http://kielce.formico.pl (logowanie się na stronie możliwe będzie od 19.03.2020r. do 27.03.2020r.) wniosek, który po wypełnieniu należy wydrukować i dostarczyć do placówki, która została wybrana na pierwszej pozycji, w celu zatwierdzenia.

Składanie wniosków w wersji papierowej (co jest wymogiem ustawowym) odbywać się będzie po wznowieniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zajęć edukacyjnych w przedszkolach. O dokładnym terminie zostaną Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie.

Zgodnie z uchwałą nr VII/78/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019r., rodzic może wybrać dowolną liczbę placówek.
 

DOKŁADNE TERMINY ZOSTANĄ PODANE PO OGŁOSZENIU PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ INFORMACJI O WZNOWIENIU ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

 

 1. złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych  - w ciągu 7 dni roboczych, w godzinach pracy placówek, a siódmego dnia roboczego - do godz. 15:00. począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu wznowienia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych;
 2. podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach, a także po zalogowaniu się na swoje konto w systemie) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - dwunastego dnia roboczego do godz. 15:00, począwszy od dnia następującego po dniu zakończenia składania wniosków w przedszkolu/ szkole pierwszego wyboru;
 3. potwierdzanie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług danej placówki, do której zakwalifikowało się dziecko - pięć dni roboczych począwszy od dnia podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do danej placówki.

 

 1. Podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej placówki - trzeciego dnia roboczego, począwszy od dnia następującego po zakończeniu potwierdzania przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe (art. 131), do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności - Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy polegający na zameldowaniu się – zgodnie z rodzajem pobytu w danym miejscu – na pobyt stały bądź czasowy.

 

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie danej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

Kryteria naboru w zakładce REKRUTACJA!

 


RODZICU !!!

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotneTwoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. w przedszkolach i szkołach podstawowych. 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą się opiekować Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Dyrekcja Przedszkola Samorządowego nr 39 w Kielcach zwraca się do rodziców z prośbą o kontrolowanie stanu zdrowia swoich dzieci poprzez codzienne mierzenie temperatury ciała oraz zwrócenie uwagi na występowanie objawów infekcji (złe samopoczucie, kaszel, bóle mięśniowe, duszności).

Prosimy o nie przysyłanie do przedszkola dzieci przeziębionych, a gdy wróciliście Państwo z terenów zagrożenia koronawirusem i gdy wystąpiły objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala oraz poinformować Dyrekcję Przedszkola.

Przypominamy również o konieczności przestrzegania zasad higieny, w tym częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości np. dezynfecja środkiem na bazie alkoholu.

 


zawieszenie zajęć do 26 kwietnia -  informacja MEN z dnia 9 kwietnia 2020r.
  

Drodzy Rodzice, Kochane Przedszkolaki !!!

 Radosnych, a przede wszystkim zdrowych Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny.
Pogody w sercu, radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego
oraz dużo wytrwałości w tym trudnym dla Wszystkich czasie

                                                                                                                         szczerze życzy dyrekcja i pracownicy Przedszkola
 


"Dzieci Uczą Rodziców" - nowe materiały do nauki w domu - tutaj i kolejny konkurs - tutaj

- zapraszamy też do zakładki poświęconej projektowi - tutaj
 


DRODZY RODZICE !!!  prosimy o Wasze głosy !

Grupy: "Biedronki" i "Motylki" biorą udział w konkursie "Czyściochowe Przedszkole".
Gorąco prosimy o oddawanie głosów na naszą placówkę - tutaj

Informujemy, że w dniach 16 - 25 marca 2020 r. 
 


przedszkole będzie zamknięte
Prosimy o systematyczne śledzenie komunikatów na stronie internetowej przedszkola
www.ps39.kielce.eu i sprawdzanie wiadomości mailowych

 


21 marca
Dzień Osób z Zespołem Downa  
bądźmy razem
Apel koordynatora projektu Gratis 21, w którym uczestniczy nasza placówka:

Szanowni Państwo,
nasza Akcja-Gratis 21, w formie jakiej miała być zrealizowana, jest przełożona, ale możemy podjąć się próby bycia w tym dniu razem, dając tym samym świadectwo jedności. Dzień Osób z Zespołem Downa przypada na 21 marca, sobota. W tym dniu rado eM Kielce 107,9 o godzinie 11.11 oraz 21.21 na swojej częstotliwości wyemituje słuchowisko "Bajkowa Kraina". Zachęćmy więc jutro naszych uczniów do odsłuchania go w domu, może uda się to zrobić z całą rodziną? Załóżmy skarpetki nie do pary i zróbmy sobie w nich zdjęcie. Na fanpage radia eM Kielce będzie można umieszczać zdjęcia w komentarzu oraz zapraszać swoich znajomych do zabawy. Zapraszamy więc do tej formy obchodzenia tego dnia.
Magdalena Michalec koordynator projektu Gratis 21
 


Zdjęcia z balu karnawałowego

dostępne u wychowawczyń - Z A P R A S Z A M Y

 


 

 HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI 

Grupa I  ŻABKI  -  22.01.2020 (środa)  -  godz.  13:00

Grupa II  MISIE  -  23.01.2020  (czwartek)  -  godz.  13:00      

Grupa III  KRASNOLUDKI  -  21.01.2020  (wtorek)  -  godz.  13.00

Grupa  IV  TYGRYSKI  -  21.01.2020  (wtorek)  -  godz.  13:15

Grupa  V  PSZCZÓŁKI  -  23.01.2010  (czwartek)  -  godz.  13.30

Grupa VI  i  VII  -  MOTYLKI  I  BIEDRONKI  -  22.01.2020  (środa)  -  godz.  13.30
 


Dzieciom, Rodzicom i wszystkim Członkom rodzin przedszkolaków życzy dyrektor i pracownicy
                                                                                                                                                                           Przedszkola!!!

 


 

W dniu 12 grudnia 2019r. (piątek) w przedszkolu odbędą sie konsultacje dla rodziców,
prowadzone przez panią psycholog z Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach.
Chętnych do skorzystania z porad specjalisty zapraszamy w godzinach 14:00 - 16:00

 


A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna ...

   
 

09 grudnia (poniedziałek) zawita do naszego przedszkola!!!!!  
 


 

25 listopada 2019 roku - poniedziałek - w naszym przedszkolu
         DNIEM BRĄZOWYM        
Będziemy świętować Światowy Dzień Pluszowego Misia

Przynieście do przedszkola swoje ukochane pluszowe misie
 


Przedszkolne obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka

       
Przypadającą 20 listopada kolejną rocznicę uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego
o prawach najmłodszych -
 Konwencji o prawach dziecka, świętowaliśmy na różne sposoby.
"Żabki" i "Misie" przeszły przez ten dzień tanecznym krokiem, uczestnicząc w zajęciach
prowadzonych przez mamę Tymka i Maksa - panią 
Sabinkę Szkurłat.
Starsze przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych przygotowanych specjalnie na ten wyjątkowy dzień. Wszystkim zostały przybliżone Prawa Dziecka oraz ich wielka ranga.

"Krasnoludki" i "Tygryski" o swoich prawach rozmawiały z Radną Rady Miasta Kielce
- panią 
Anną Myślińską, o czym można przeczytać na stronie kielce.naszemiasto.pl

 


19 listopada 2019 roku - wtorek - w naszym przedszkolu
DNIEM NIEBIESKIM
Będziemy świętować Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF
 


 DLA NIEPODLEGŁEJ 

W środę - 13 listopada 2019 roku - zorganizowaliśmy w przedszkolu 
PRZEGLĄD WIERSZY I PIOSENEK PATRIOTYCZNYCH połączony z pokazem biało-czerwonej mody dziecięcej.

Wydarzenie to było kontynuacją rozpoczętych w piątek - 08 listopada obchodów 101. rocznicy
odzyskania przez Polskę wolności.

Prezentacje przedszkolaków nie tylko pokazały tkwiący w nich potencjał i umiejętności recytatorskie
czy wokalne, ale były też znakomitą lekcją polskiej historii i patriotyzmu.

Na fotograficzną relację z wydarzenia zapraszamy do naszej galerii.
Na stronie Echa Dnia relacjia WIDEO - KLIKNIJ

 


W piątek - 08 listopada 2019 roku - 
w ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rady Dzieci i Młodzieży
dla uczczenia 101. rocznicy odzyskania przez Polskę NIEPODLEGŁOŚCI

wspólnie zaśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego
- zobacz wideo na stronie Echa Dnia Kielce - kliknij tutaj

To również jedno z działań w ramach realizowanego przez nasze Przedszkole
 
Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Piękna Nasza Polska Cała
 

 


W dniu 08 listopada 2019r. (piątek) w przedszkolu odbędą się konsultacje dla rodziców,
prowadzone przez panią psycholog z Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Kielcach.
Chętnych do skorzystania z porad specjalisty zapraszamy w godzinach 14.00 – 16.00

 


11 listopada 2019 roku obchodzimy 101. rocznicę odzyskania przez Polskę NIEPODLEGŁOŚCI.
Podobnie jak rok temu również i teraz cała nasza społeczność przedszkolna weźmie udział
w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rady Dzieci i Młodzieży

wspólnego odśpiewania 4-zwrotkowego hymnu narodowego.
Przedsięwzięcie to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy Rekord dla Niepodległej,
w której uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z blisko 24 tys. placówek w kraju i za granicą.

Bardzo prosimy Rodziców, aby w dniu 8 listopada /piątek/ 
dzieci przyszły do przedszkola odświętnie ubrane. Mile widziane kolory: biały i czerwony.

 


Nadeszły dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze.
Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii - tej ogólnonarodowej i lokalnej.
Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań. Dlatego też

włączyliśmy się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła Pamięta",
 której celem jest, w roku ważnych wydarzeń - 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
-  uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych,
którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

Na fotograficzną relację z odwiedzin przez "starszaki" lokalnych miejsc pamięci i zapalenia zniczy
na żołnierskich grobach na cmentarzu przy ul. Ściegiennego zapraszamy do galerii. 

 


 

W dniu 10 października 2019r. (czwartek) w przedszkolu odbędą się konsultacje dla rodziców,
prowadzone przez panią psycholog z Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Kielcach.
Chętnych do skorzystania z porad specjalisty zapraszamy w godzinach 14.00 – 16.00

 


Uprzejmie informujemy wszystkich Rodziców, że w dniu 05 września /czwartek/ 2019 roku
o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie organizacyjne.
 Ze względu na istotę poruszanych spraw prosimy o obowiązkowe przybycie.
 


Serdecznie witamy naszych przedszkolaków i ich rodziców po wakacyjnej przerwie.
Mamy nadzieję, że wypoczęci i z uśmiechem na twarzy wracacie w nasze przedszkolne progi.
Szczególnie ciepło witamy naszych nowych podopiecznych, którym życzymy szybkiej adaptacji
oraz nawiązania wspaniałych znajomości.
Wszystkim członkom naszej przedszkolnej społeczności życzymy dużo radości,
słońca oraz wielu sukcesów w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym
2019/2020
a rodzicom owocnej współpracy i zadowolenia.

 


Serdecznie zapraszamy dzieci nowo przyjęte (trzy- i czteroletnie) i ich Rodziców
na zajęcia adaptacyjne, które odbędą się w dniach
27 - 28 sierpnia (wtorek, środa) 2019 roku w godzinach: 10:00 - 11:30

 


PODPISYWANIE UMÓW NA ROK 2019/2020 !!!

Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczynają i kontynuują edukację
w naszym przedszkolu,  proszeni są o zgłaszanie się do księgowości w celu podpisania umowy
(według zamieszczonego poniżej harmonogramu).
06 - 09 sierpnia 2019 roku w godzinach: 06:30 - 14:30
19 sierpnia 2019 roku w godzinach: 06:30 - 14:30
20 - 22 sierpnia 2019 roku w godzinach: 09:00 - 16:30
 23 sierpnia
 2019 roku w godzinach: 06:30 - 14:30.
Formularz umowy można samodzielnie pobrać z zakładki "pliki do pobrania" (umowa rok szkolny
2019-2020
), wydrukować, wypełnić w dwóch egzemplarzach i złożyć  w podanym terminie.

BARDZO WAŻNE Umowę winni podpisać oboje rodzice !!!
 


Szkolno-Przedszkolne Koło Wolontariatu „PRZYJACIEL” 

powstało w październiku 2018 roku. Zrzesza uczniów Gimnazjum nr 16 w Kielcach. W ramach swojej działalności członkowie Koła:

 • oferują pomoc nauczycielom przedszkola w opiece nad dziećmi, uczestniczą we wspólnych zajęciach, inicjują zabawy, przygotowują pomoce oraz elementy dekoracji;
 • biorą udział w warsztatach i uroczystościach wynikających z kalendarza imprez przedszkolnych;

 

 • w czasie organizowanych w przedszkolu bożonarodzeniowych warsztatów plastycznych wykonali własnoręcznie drobne upominki świąteczne, którymi obdarowali pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sobieskiego w Kielcach;

 

 • aktywnie włączyli się w akcję charytatywną Diecezjalnego Centrum Wolontariatu  w Kielcach „Zrób szalik z dobroci …”, propagując ją także wśród rodziców i pozostałych członków rodzin przedszkolaków;

 

 • zaangażowali się w akcję zbiórki nowych pluszowych maskotek, gier, zabawek oraz materiałów plastycznych dla najmłodszych pacjentów oddziałów onkologicznych Świętokrzyskiego Centrum Onkologicznego w Kielcach, zorganizowanej przez Fundację Mam Marzenie. Zebrane w przedszkolu zabawki, w Dniu Pluszowego Misia, to jest 25 listopada, trafiły do chorych dzieciaków;

 

 • promowali wśród rodzin przedszkolaków charytatywną zbiórkę monet zainicjowaną przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo. Zebrane monety posłużyły do zważenia Św. Mikołaja w czasie orszaku Św. Mikołaja w Lublinie 9 grudnia 2018 r.;

 • włączyli się w akcję „GÓRA GROSZA” Towarzystwa Nasz Dom, której celem było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną;


Z OSTATNIEJ CHWILI ... !!!

O występie  naszych wspaniałych przedszkolaków podczas obchodów Święta Kielc 
w dniu 23 czerwca na scenie Muszli Koncertowej w Parku Miejskim piszą lokalne media.

Kliknij tutaj!
 


DYŻUR WAKACYJNY 

W roku szkolnym 2018/2019 nasze przedszkole pełni dyżur w miesiącu sierpniu.

Terminy zapisów:
27.05.2019 - 07.06.2019     -   dzieci z naszej placówki
                  10.06.2019 - 14.06.2019      -   dzieci z pozostałych kieleckich przedszkoli

B A R D Z O   W A Ż N E !!!   Warunkiem zapisania na dyżur dziecka z innego przedszkola jest złożenie
w naszej placówce wypełnionej karty zgłoszenia dostępnej na naszej stronie w zakładce "pliki do pobrania".
Tam również znajdziecie Państwo Regulamin dyżuru wakacyjnego w P.S. nr 39 w Kielcach.

 


ZAPRASZAMY SERDECZNIE

do oglądania naszych przedszkolaków podczas obchodów Święta Kielc
w dniu 23 czerwca na scenie Muszli Koncertowej w Parku Miejskim

 


ZAJĘCIA ADAPTACYJNE
dla rodziców nowo przyjętych dzieci 3-letnich odbędą się 18 czerwca 2019r. o godz. 17:00.

WAŻNE!!!  - 18 czerwca zapraszamy bez dzieci!!!
Zajęcia adaptacyjne dla nowych przedszkolaków odbędą się w sierpniu 2019r,
o czym poinformujemy w oddzielnym ogłoszeniu.

 <<< UWAGA uczestnicy kampanii ROWEROWY MAJ >>>

Uprzejmie prosimy o niepozostawianie rowerów i hulajnóg w budynku przedszkola,
lecz korzystanie z miejsc postojowych dla dwóch kółek usytuowanych przed bramą 
naszej placówki przy ul. Wrzosowej (od strony Castoramy)

                                                                                                    <<< serdecznie dziękujemy >>>

                  
 


27 maja zakończyło się głosowanie 
na tytuł "Przedszkole Roku" w plebiscycie Echa Dnia.
Nasza placówka zajęła w nim 10. miejsce.,
a 4. wśród kieleckich przedszkoli samorządowych.

Wszystkim, którzy oddali na nas swoje głosy, serdecznie dziękujemy!

ECHODNIA.EU
PRZEDSZKOLE NA MEDAL. Wybieramy najlepsze przedszkole, nauczyciela przedszkola  i...

 


 

To przepiękne kolorowe graffiti na naszym budynku od niedawna cieszy oczy małych i dużych. 
W środę - 29 maja - gościliśmy w przedszkolu zarówno inicjatora, jak  i wykonawcę wspaniałego obrazu.
Obu Panom serdecznie dziękujemy!!!
Szczegóły poniżej w aktualnościach.

 


Jest nam niezmiernie miło, że nasze przedszkole zostało nominowane
do tytułu "Przedszkole Roku" w plebiscycie Echa Dnia.
Zachęcamy do głosowania.


ECHODNIA.EU
PRZEDSZKOLE NA MEDAL. Wybieramy najlepsze przedszkole, nauczyciela przedszkola  i...

 

 


02 maja
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Zachęcamy wszystkich do wywieszania flag!
 

03 maja
Święto Konstytucji 3 Maja

 


<<< Kochane Przedszkolaki, Szanowni Rodzice i Członkowie Rodzin >>>

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy radości z każdego dnia,
optymizmu i sił w pokonywaniu trudności oraz wiary w lepsze jutro.
Rodzinnej atmosfery przy świątecznym stole.
Niech ten szczególny okres będzie dla wszystkich
 czasem zadumy, wyciszenia i odpoczynku od codzienności.

 

                                                                                                                                       Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy Przedszkola

 

 

Rada Rodziców serdecznie zaprasza na kiermasz przedświąteczny
           który odbywa się w naszej placówce od poniedziałku do piątku.

  


W Y R Ó Ż N I E N I E !!!
dla naszej MARZANNY

w konkursie RADIA KIELCE
Wszystkim, którzy oddali głos na naszą MARZANNĘ, serdecznie dziękujemy!!!

 


GŁOSOWANIE W KONKURSIE NAJPIĘKNIEJSZA MARZANNA
Z A K O Ń C Z O N E !!!

Czekamy na ogłoszenie wyników.
Wszystkim, którzy oddali głos na naszą MARZANNĘ, serdecznie dziękujemy!!!

 


 

GŁOSUJCIE   NA   NASZĄ   MARZANNĘ

 

22 marca 2019 roku ruszyło głosowanie w konkursie Radia Kielce na NAJPIĘKNIEJSZĄ MARZANNĘ 2019, 
Aby oddać głos na naszą M a r z a n n ę należy wysłać SMS pod numer 7243 w treści wpisując Konkurs 2.
Koszt jednego SMS-a wynosi 2 zł netto (2,46 zł brutto). 
Z jednego numeru telefonu można oddać tylko jeden głos na Pracę Konkursową o tym samym numerze.
Głosowanie zakończy się 06.04.2019 r. o godz. 17:00.

Prosimy o głosy wszystkich Rodziców, Członków Rodzin i Sympatyków naszego przedszkola.
Chcemy powalczyć o cenne nagrody.

 

 


NABÓR DO PRZEDSZKOLI NA ROK 2019/2020

19 marca 2019 roku rozpoczynają się zapisy
do publicznych przedszkoli na terenie Miasta Kielce.

Wniosek o przyjęcie dziecka należy wypełnić na stronie 
http://kielce.formico.pl
(logowanie się na stronie możliwe będzie od 19.03.2019r. do 27.03.2019r.)

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce "Rekrutacja"
Serdecznie zapraszamy  !!!

 


Dni Otwarte. Alternatywy Wczesnej Edukacji.
Kielce 2019

W ramach naszego uczestnictwa w projekcie organizowanym przez Bezpieczne Gniazdo - Safe Nest
 serdecznie zapraszamy rodziców, studentów oraz czynnych nauczycieli i opiekunów wczesnej edukacji,
jak również pracowników władz samorządowych, na zajęcia otwarte
pt. Dni Otwarte. Alternatywy Wczesnej Edukacji. Kielce 2019,
które odbędą się w naszym przedszkolu w dniu 28.03.2019 roku o godzinie 09:15.
Temat zajęć: E-technologie w przedszkolu.

Obecność na zajęciach po uprzednim zapisaniu się pod numerem telefonu 504 240 109
Po więcej szczegółowych informacji kliknij tutaj

 


W dniu 20 marca 2019r. (środa) w godz. 12.30 – 16.30 w przedszkolu odbędą się konsultacje dla rodziców,
prowadzone przez panią psycholog z Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Kielcach.
Chętnych do udziału w konsultacjach rodziców prosimy o zapisywanie się u dyrekcji przedszkola.

 


ZAKOŃCZONO PRZEGLĄD ZĘBÓW PIĘCIO- I SZEŚCIOLETNICH PRZEDSZKOLAKÓW

Informujemy, że dzieci te mogą korzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej, m.in. w Szkole Podstawowej nr 32.

 


Zapewniamy Państwu możliwość konsultacji ze specjalistami z Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych:

L O G O P E D A   -  Julita Sideł

P S Y C H O L O G   -  Karolina Dziopa

P E D A G O G   -  Joanna Więcławska

W dniach 08 listopada i 13 grudnia 2018 roku w godzinach: 08.00 - 12.00 w przedszkolu zostaną przeprowadzone przesiewowe badania psychologiczno-pedagogiczne dzieci. Po ich zakończeniu w placówce zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny dla rodziców, o czym poinformujemy Państwa w oddzielnym ogłoszeniu.

Jednocześnie informujemy, że Punkt konsultacyjny logopedy (wejście z holu w szatni) jest czynny w każdy poniedziałek w godzinach 08.00 - 12.00 -      z a p r a s z a m y

 


UWAGA posiadacze KART DUŻEJ RODZINY !!!

Dostarczenie do przedszkola kserokopii Karty Dużej Rodziny (dotyczy dzieci 3,4,5-letnich) uprawnia do 50-procentowej zniżki za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 6 godzin bezpłatnej opieki, czyli poza godzinami 08.00-14.00.