"Krasnoludki" w Kieleckim Centrum Kultury

W poniedziałek - 07 maja 2018 roku - "Wyrozumiałe Krasnoludki" zasiadły na widowni Dużej Sceny Kieleckiego Centrum Kultury, gdzie w ramach VI Przeglądu Form Artystycznych i Świetlic dla Dzieci i Młodzieży najmłodsi prezentowali występy artystyczne i spektakle. Celem Przeglądu było zaprezentowanie działalności kieleckich placówek wsparcia dziennego, które są ważnym elementem lokalnego systemu wspierania rodziny.

Gość w grupie "Pszczółek"

W poniedziałek - 07 maja 2018 roku - grupę ,,Tolerancyjne Pszczółki" odwiedziła mama Małgosi z grupy ,,Życzliwe Misie"- pani Ania Karyś, która pasją do szachów próbowała zarazić najstarsze przedszkolaki. Dzieci zgromadzone przy ogromnej szachownicy z wielkim zainteresowaniem poznawały tajniki królewskiej gry z uwagą słuchając gościa. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Ani za zaangażowanie i poświęcony "Pszczółkom" czas.

Spotkanie "Biedronek" z Zespołem Ludowym "JAWORZANKI"

W piątek - 11 maja 2018 roku -  "Troskliwe Biedronki" wyruszyły autokarem do Jaworza, niewielkiej miejscowości w gminie Zagnańsk, na spotkanie z miejscowym Zespołem Ludowym "JAWORZANKI".  W budynku świetlicy środowiskowej dzieci zwiedziły urządzone na wzór dawnej wiejskiej izby pomieszczenie, w którym zgromadzono wykorzystywane niegdyś przedmioty codziennego użytku.

Spotkanie Rodziców z pedagogiem

W czwartek - 10 maja 2018 roku - w przedszkolu odbyło się spotkanie Rodziców z panią Agnieszką Sprzęczką-Piłacik - pedagogiem z Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach i konsultantem z Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. W ramach spotkania nasz gość przygotował prelekcję na temat "Współpraca rodziców w procesie wychowania dzieci". Wszyscy obecni na spotkaniu mogli skorzystać także z konsultacji indywidualnych.

Strony