Święto Mamy i Taty

W drugiej połowie maja 2018 roku we wszystkich przedszkolnych grupach odbywały się uroczystości z okazji Dnia Mamy i Dnia Taty. Przybierały one różną formę: wycieczek po regionie świętokrzyskim, wyjść do teatru czy kina.

Natalia z "Misiów" laureatką międzyprzedszkolnego konkursu recytatorsko-plastycznego

W poniedziałek - 21 maja 2018 roku - w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Kielcach odbył się Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorsko-Plastyczny pod hasłem "Kudłate, łaciate, duże czy małe - wszystkie pieski są wspaniałe". Z wielką radością i satysfakcją donosimy, że reprezentująca naszą placówkę NATALKA BORKOWSKA z "Życzliwych Misiów" zajęła pierwsze miejsce.

Spotkanie z Grupą Ratownictwa PCK w Kielcach

W poniedziałek – 21 maja 2018 roku – gościliśmy w przedszkolu Grupę Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach. W czasie spotkania z ratownikami dzieci obserwowały prezentowane przez nich sposoby udzielania pierwszej pomocy w przypadku zasłabnięcia, utraty przytomności czy krwotoku z nosa. Poznały też zasady postępowania z poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych. Chętne przedszkolaki mogły przećwiczyć zdobyte umiejętności na specjalnie przygotowanych fantomach.

Strony