Gość w grupie "Tygrysków"

W piątek - 08 września 2017 roku - grupę IV "KoleżeńskieTygryski" odwiedziła siostra Danielka - Natalia Nowakowska - absolwentka naszego przedszkola, a obecnie uczennica SP nr 32 w Kielcach, która w ramach "głośnego czytania" przeczytała przedszkolakom bajkę pt. "Guliwer w krainie Liliputów".

Witamy po przerwie wakacyjnej

Serdecznie witamy po wakacjach wszystkie dzieci i rodziców. Szczególnie ciepłe powitanie kierujemy do tych przedszkolaków, które po raz pierwszy przekroczą próg naszej placówki.

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym 2017/2018 informujemy o konieczności zawarcia przez Rodziców umowy z przedszkolem. Niezbędne do wypełnienia dokumentu dane: seria i numer dowodu osobistego, numer konta bankowego, numer karty do logowania (tylko dzieci kontymuujące), adres e-mail.

Już żegnamy się

Pod takim hasłem - w czwartek 22 czerwca 2017 roku - odbyła się  uroczystość POŻEGNANIA Z PRZEDSZKOLEM  sześciolatków z grupy "Troskliwe Biedronki". W obecności rodziców, dziadków i pozostałych członków rodzin tegoroczni absolwenci po raz ostatni zaprezentowali w przedszkolu swoje umiejętności artystyczne. Przygotowany montaż słowno-muzyczny rozpoczął się od wspaniale zatańczonego poloneza.

Gość w grupie "Biedronek"

We wtorek - 20 czerwca 2017 roku - "Biedronki" po raz ostatni w mijającym roku szkolnym gościły panią Agnieszkę Kuklę-Rycąbel z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. W czasie ostatnich zajęć czytelniczych przedszkolaki zostały zaproszone przez swojego gościa do "KRAINY PRZYJAŹNI".

Wielki sukces Olgi, Agatki i Mai z "Biedronek" w konkursie "Mój Teatr"

W niedzielę - 11 czerwca 2017 roku - w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach odbył się Finał 35 Konkursu Plastycznego „Mój Teatr”. Podczas Finału nastąpiło otwarcie wystawy nagrodzonych prac w foyer Teatru, uroczystość wręczenia nagród dla dzieci oraz pantomima „Opowieść o Piotrusiu i Wilku”, do obejrzenia której zaproszeni zostali wszyscy obecni na finałowej uroczystości Goście.

Strony