Pracownicy 2018/2019

Dyrektor przedszkola

    Żaneta Szczepaniak - nauczyciel dyplomowany

Z-ca dyrektora

    Monika Kunicka-Stępień - nauczyciel dyplomowany

 

Oddział I -  Uśmiechnięte Żabki 

    Barbara Chrzęszczyk - nauczyciel dyplomowany
    Kinga Kozieł - nauczyciel kontraktowy
    pani Jolanta - pomoc nauczyciela

Oddział II -    Życzliwe Misie  

    Ewelina Kaczmarczyk - nauczyciel stażysta
    Barbara Łuszcz - nauczyciel dyplomowany
    pani Jolanta - pomoc nauczyciela

Oddział III  -  Wyrozumiałe Krasnoludki                                              

    Zofia Podlewska - nauczyciel mianowany
    Beata Suchogórska - nauczyciel dyplomowany
    pani Justyna - pomoc nauczyciela

Oddział IV -  Koleżeńskie Tygryski

    Elżbieta Grusiecka - nauczyciel dyplomowany
    Beata Suchogórska - nauczyciel dyplomowany
    pani Halina - pomoc nauczyciela

Oddział Va -  Tolerancyjne Pszczółki 

    Ewa Tomaszewska- nauczyciel mianowany
    Barbara Łuszcz - nauczyciel dyplomowany
    dyr. Żaneta Szczepaniak - nauczyciel dyplomowany
    pani Małgorzata - pomoc nauczyciela

Oddział Vb -  Tolerancyjne Pszczółki 

   Anna Osterczy-Kawecka - nauczyciel stażysta
   Barbara Łuszcz - nauczyciel dyplomowany
   pani Małgorzata - pomoc nauczyciela

Oddział VI - Troskliwe Biedronki  

    Elżbieta Modzelewska-Góra - nauczyciel dyplomowany
    Beata Suchogórska - nauczyciel dyplomowany
    dyr. Żaneta Szczepaniak - nauczyciel dyplomowany
    pani Teodora - pomoc nauczyciela

Oddział VII - Wrażliwe Motylki

   Renata Jabłońska - nauczyciel mianowany
   pani Zofia - pomoc nauczyciela
   pani Karolina - pomoc nauczyciela

 

Prowadzący zajęcia dodatkowe

religia: Halina Gębska - nauczyciel dyplomowany
rytmika: Magdalena Cabaj
język angielski: Kinga Kozieł - nauczyciel kontraktowy /oddział: I, II/
język angielski: Elżbieta Modzelewska-Góra - nauczyciel dyplomowany /oddział VI/
język angielski: Renata Jabłońska - nauczyciel mianowany /oddział: III, VII/
język angielski: Anna Osterczy-Kawecka - nauczyciel stażysta /oddział: Va, Vb/
język angielski: Barbara Łuszcz - nauczyciel dyplomowany /oddział IV/

 

Pozostali pracownicy przedszkola

    Zofia Blacha - intendent
    Agnieszka Wiącek - księgowa
    Justyna Buś - referent
    pani Danuta - kucharka
    pani Barbara - pomoc kuchenna
    pani Halina - pomoc kuchenna
    pani Ewelina - pomoc kuchenna
    pani Iwona - pomoc kuchenna
    pan Grzegorz - dozorca
    pan Henryk - dozorca
    pan Witold - konserwator