Pracownicy 2019/2020

Dyrektor przedszkola

    Monika Kunicka-Stępień - nauczyciel dyplomowany

Z-ca dyrektora

    

 

Oddział Ia -  Uśmiechnięte Żabki 

    Elżbieta Modzelewska-Góra - nauczyciel dyplomowany
    Iwona Malaga - nauczyciel kontraktowy
    pani Małgorzata - pomoc nauczyciela

Oddział Ib -  Uśmiechnięte Żabki 

   Maria Wojtyna - nauczyciel kontraktowy
   pani Małgorzata - pomoc nauczyciela

Oddział IIa -    Życzliwe Misie  

    Barbara Łuszcz - nauczyciel dyplomowany
    Ewelina Kuzia - nauczyciel kontraktowy
    dyr. Monika Kunicka - Stępień - nauczyciel dyplomowany
    pani Jolanta - pomoc nauczyciela

Oddział IIb -    Życzliwe Misie  

    Urszula Piękoś - nauczyciel kontraktowy
    pani Jolanta - pomoc nauczyciela

Oddział III  -  Wyrozumiałe Krasnoludki                                              

    Renata Jabłońska - nauczyciel mianowany
    Beata Suchogórska - nauczyciel dyplomowany
    pani Justyna - pomoc nauczyciela
    pani Karolina - pomoc nauczyciela

Oddział IV -  Koleżeńskie Tygryski

    Elżbieta Grusiecka - nauczyciel dyplomowany
    Beata Suchogórska - nauczyciel dyplomowany
    pani Halina - pomoc nauczyciela

Oddział Va -  Tolerancyjne Pszczółki 

    Ewa Tomaszewska - nauczyciel mianowany
    Beata Suchogórska - nauczyciel dyplomowany
    pani Teodora - pomoc nauczyciela

Oddział Vb -  Tolerancyjne Pszczółki 

   Anna Osterczy-Kawecka - nauczyciel kontraktowy
   pani Teodora - pomoc nauczyciela

Oddział VI - Wrażliwe Motylki

   Kinga Kozieł - nauczyciel kontraktowy
   Paulina Węgrzyn - nauczyciel kontraktowy /w zastępstwie Barbary Chrzęszczyk/
   pani Wiesława - pomoc nauczyciela

Oddział VII - Troskliwe Biedronki  

    Ewelina Kuzia - nauczyciel kontraktowy
    pani Karolina - pomoc nauczyciela

 

Prowadzący zajęcia dodatkowe

religia: Halina Gębska - nauczyciel dyplomowany
rytmika: Rafał Pożoga
język angielski: Elżbieta Modzelewska-Góra - nauczyciel dyplomowany /oddział Ia/
język angielski: Maria Wojtyna - nauczyciel kontraktowy /oddział Ib/
język angielski
: Barbara Łuszcz - nauczyciel dyplomowany /oddziały: IIa, IIb/
język angielski: Renata Jabłońska - nauczyciel mianowany /oddziały: III, IV/
język angielski: Anna Osterczy-Kawecka - nauczyciel kontraktowy /oddziały: Va, Vb/
język angielski: 
Kinga Kozieł - nauczyciel kontraktowy /oddział VI/
język angielski: Ewelina Kuzia - nauczyciel kontraktowy /oddział VII/

 

Pozostali pracownicy przedszkola

    Zofia Blacha - intendent
    Edyta Gigoń - księgowa
    Justyna Buś - referent
    pani Danuta - kucharka
    pani Iwona - pomoc kuchenna
    pani Ewelina - pomoc kuchenna
    pani Iwona - pomoc kuchenna
    pan Grzegorz - dozorca
    pan Henryk - dozorca
    pan Witold - konserwator