Konkursy

 

GŁOSUJCIE   NA   NASZĄ   MARZANNĘ

marzec 2018

 

22 marca 2018 roku ruszyło głosowanie w konkursie Radia Kielce na NAJPIĘKNIEJSZĄ MARZANNĘ 2018.

Aby oddać głos na naszą M a r z a n n ę należy wysłać SMS-a pod numer 7243. W treści SMS-a należy wpisać słowo – Konkurs 5. Koszt jednego SMS-a wynosi 2 zł netto (2,46 zł brutto). Z jednego numeru telefonu można oddać tylko jeden głos na Pracę Konkursową o tym samym numerze. Każdy kolejny SMS, oddany z tego samego numeru telefonu, na ten sam numer Pracy Konkursowej, jest głosem nieważnym. Głosowanie zakończy się 06.04.2018 r. o godz. 17:00.

Prosimy o głosy wszystkich Rodziców, Członków Rodzin i Sympatyków naszego przedszkola. Chcemy powalczyć o cenne nagrody.

 

 

 


WYNIKI
I MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO

EKO – MANIACY czyli pozytywnie zakręceni w świecie ekologii”

marzec 2018
 

 

Jury konkursu w składzie:

Pani Ewelina Rozpara -  rzecznik prasowy firmy VIVE Group
Pani Paulina Prędotka - Firma Formaster S.A.
Pani Barbara Spychaj - przedstawiciel Ligi Ochrony Przyrody
Pan Dariusz Ścisło - Instytut Dizajnu Kielce
Pani Ewa Łukawska -  projektantka mody
Pan Marcin Boruń - fotograf

nagrodziło następujących uczestników konkursu:

I miejsce:

Laura Siuda - Przedszkole Samorządowe nr 27

II miejsce:

Mikołaj Bujak - Przedszkole Samorządowe nr 42

III miejsce:

Zuzanna Wrona - Przedszkole Samorządowe nr39

wyróżnienia:

Sylwester Banach - Przedszkole Samorządowe nr 25

Nadia Broniś - Przedszkole Samorządowe nr 3

Agata Cholewa - Przedszkole Samorządowe nr 13

Michalina Dziwosz - Przedszkole Samorządowe nr 36

              Lena Kukla - Przedszkole Samorządowe nr 30

              Amelia Picheta - Przedszkole Samorządowe nr 23

 

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy fantastycznych pomysłów i wspaniale wykonanych kreacji,

 


I MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY

EKO – MANIACY czyli pozytywnie zakręceni w świecie ekologii”

 

Cele ogólne :

 • aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej dzieci;
 • zaprojektowanie i wykonanie stroju (kreacji) lub innej części garderoby z  ekologicznych surowców wtórnych na temat: „Dama i dżentelmen XXI wieku";
 • zagospodarowanie odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania lub  przetworzenia.

Cele szczegółowe:

 • promowanie wśród najmłodszych postaw ekologicznych oraz uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko naturalne;
 • pogłębianie wiedzy przedszkolaków na temat zagadnień z zakresu ekologii i  ochrony środowiska;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzenie zainteresowań  ekologicznych przedszkolaków;
 • rozbudzenie fantazji i wyobraźni;
 • rozwijanie zdolności manualnych;
 • wdrażanie do estetycznego wykonania prac plastyczno – technicznych;
 • poszerzenie współpracy między placówkami przedszkolnymi i instytucjami  zajmującymi się edukacją ekologiczną;
 • integracja przedszkolaków;
 • popularyzacja wiedzy dotyczącej segregacji i recyklingu.

Zasady i warunki uczestnictwa

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5 – 6 letnich.
 2. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie z materiałów ekologicznych, surowców wtórnych, tekstyliów, w sposób bezpieczny dla użytkownika, stroju przestrzennego „Damy i dżentelmena XXI wieku”- takiego w który może się ubrać współczesna dama bądź dżentelmen.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej do Przedszkola Samorządowego Nr 39 w Kielcach do dnia 16. 02. 2018r.
 4. Praca uczestnika konkursu powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko, grupę, nazwę placówki, wiek autora oraz informację wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:

     * estetyka wykonania pracy

     * wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych

     * wykorzystanie tekstyliów

     * inwencja i pomysłowe podejście do tematu

     * wrażenia estetyczne

     * zgodność z tematyką konkursu- zastosowanie surowców wtórnych bezpiecznych  dla użytkownika

  6. Technika i wykonanie prac - dowolne.

  7. Dostarczona praca powinna zawierać tytuł i krótki komentarz do zaprojektowanego stroju.

  8. Do ocenienia nadesłanych prac konkursowych zostanie powołane specjalne jury.

  9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 marca 2018 roku o godzinie 10:00  w Przedszkolu Samorządowym Nr 39 w Kielcach.

10. Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody.

11. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu.

12. Dostarczone na konkurs prace nie podlegają zwrotowi.

13. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

14. Każda placówka może wytypować maksymalnie po dwie prace.

15. Stroje mogą być wykonane samodzielnie lub z pomocą rodziców.

W sprawach Konkursu można kontaktować się z Renatą Jabłońską: tel. 606-29-29-46

 


DYPLOMY I PODZIĘKOWANIA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
WIOSENNE KWIATY

do pobrania:

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
WIOSENNE KWIATY

Jury konkursu w składzie:

Barbara Chrzęszczyk - dyrektor P.S. nr 39 w Kielcach
Krystyna Jagun - wicedyrektor
Renata Kowalczyk - nauczyciel
Małgorzata Tomaszewska - plastyk

nagrodziło następujących uczestników konkursu:

 

kategoria wiekowa 3-4 lata:

I miejsce

Tosia Padoł - Niepubliczne Przedszkole SMYK - Ostrowiec Świętokrzyski
Nell Soboń - Niepubliczne Przedszkole SMYK - Ostrowiec Świętokrzyski
Emil Cierpisz - Niepubliczne Przedszkole SMYK - Ostrowiec Świętokrzyski

II miejsce

Lena Wiącek - Przedszkole Samorządowe nr 34 - Kielce

III miejsce

Natalia Krypiel - PSP  w Wymysłowie

 

kategoria wiekowa 5-6 lat

I miejsce

praca grupowa - P.S. przy S.P. - Królewiec

II miejsce

Julia Gołuch - Przedszkole Samorządowe nr 34 - Kielce

III miejsce

Julia Żuk - Przedszkole Samorządowe nr 8 - Kielce

Ewa Jedynak - S.P. w Radkowicach

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy. Zwycięzcom gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

 


WYNIKI KONKURSU MÓJ MIŚ

          Serdecznie dziękujemy za ogromne zainteresowanie konkursem, na który nadesłano 681 prac. Wszystkim uczestnikom  gratulujemy inwencji i pomysłowości w zaprezentowaniu swojego ulubionego pluszaka. Specjalne podziękowania składamy nauczycielom i opiekunom, pod kierunkiem których powstały tak piękne prace, zapraszając jednocześnie do udziału w kolejnych edycjach konkursu.
          W każdej z dwóch konkursowych kategorii wiekowych przyznano po trzy równorzędne nagrody główne i jednym wyróżnieniu.
 

kategoria wiekowa 3-4 lata:

nagrody główne:

Martyna Sławska - Przedszkole Gminne w Rakowie
Weronika Połeć - oddział przedszkolny przy Szkole  Podstawowej   w Wielkiej Wsi
Nastia Kwolik - Przedszkole Niepubliczne "Smerfuś" w Busku-Zdroju

wyróżnienie:

Kacper Czarnecki - oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi
 

kategoria wiekowa 5-6 lat:

nagrody główne:

Maja Socha - Przedszkole Samorządowe nr 28 w Kielcach
Igor Seweryn - oddział przedszkolny przy PSP w Wymysłowie
Amelka Warchałowska - Przedszkole nr 4 w Staszowie

wyróżnienie:

Przemysław Małek - oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Czarncy

Przyznano nagrodę specjalną za pracę zbiorową wykonaną przez dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Sandomierzu.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.
Laureata z Kielc zapraszamy do naszego Przedszkola  po odbiór nagrody osobiście, od  dnia 10 stycznia. Pozostałym nagrody prześlemy pocztą.

 


KONKURS PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLAKÓW
listopad 2011

W związku z obchodami Światowego Dnia Pluszowego Misia - przypadającego na dzień 25 listopada - Przedszkole Samorządowe nr 39 w Kielcach zaprasza Przedszkolaki w wieku 3-6 lat do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym "MÓJ MIŚ".

Ideą Konkursu jest przybliżenie najmłodszym historii powstania pluszowego misia, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, propagowanie sztuk plastycznych, kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej, rozwijanie wrażliwości estetycznej, a także możliwość zaprezentowania uzdolnionych dzieci na szerszym forum.

Regulamin Konkursu:

 1. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać  ulubionego pluszaka, nawiązującej do tematu "Mój Miś";
 2. Format pracy: A4;
 3. Technika: dowolna (z wyłączeniem materiałów sypkich, takich jak: kasza, ryż itp.);
 4. Praca powinna być wykonana przez dziecko samodzielnie, nigdzie wcześniej nie wystawiana;
 5. Każdy uczestnik wykonuję jedną pracę;
 6. Nie oprawioną pracę należy opisać na odwrocie w następujący sposób:
  • - imię i nazwisko, wiek, adres, telefon, tytuł pracy, technika (zgłoszenia indywidualne),
  • - imię i nazwisko, wiek, nr przedszkola lub nazwa instytucji z adresem, nr telefonu, nazwisko opiekuna, tytuł pracy, technika (zgłoszenia indywidualne);
 7. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora;
 8. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora Konkursu;
 9. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autorów nagrodzonych prac i ich opiekunów;
 10. Termin składania prac mija dnia 9 grudnia 2011 roku. Decyduje data stempla pocztowego;
 11. Dla zwycięzców Konkursu przewidziano nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy, dla ich opiekunów imienne podziękowania;
 12. Rozstrzygnięcie Konkursu przewidziano na dzień 22 grudnia 2011 roku;
 13. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego nr 39 w Kielcach: http://przedszkole39.dzs.pl/ w zakładce KONKURSY;

UWAGA!

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:
Przedszkole Samorządowe nr 39 ul. Barwinek 31 25-150 Kielce z dopiskiem KONKURS.
W sprawach Konkursu można także kontaktować się z Moniką Kunicką-Stępień lub Beatą Suchogórską pod numerem telefonu 413616357.
Pytania można także kierować drogą e-mailową na adres: ck_ada49@interia.pl.
       


WYNIKI
Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego
Najładniejsza Kartka Bożonarodzeniowa - grudzień 2009 r.

kategoria wiekowa 3-4-lata:

I miejsce:

Oliwier Brudny - Przedszkole Samorządowe nr 4

II miejsce:

Madzia Kęćko - Przedszkole Samorządowe nr 35

III miejsce:

Aleksandra Łagan - Przedszkole Samorządowe nr 25

wyróżnienia:

Ola Jagodzińska - Przedszkole Samorządowe nr 3

Michalina Gaweł - Przedszkole Samorządowe nr 39

Amelia Jagodzińska - Przedszkole Samorządowe nr 26

Aleksandra Stępnik - Przedszkole Samorządowe nr 32

Ala Strząbała - Przedszkole Samorządowe nr 21
 
 

kategoria wiekowa 5-6 lat:

I miejsce:

Natalka Sikora - Przedszkole Samorządowe nr 33

II miejsce:

Oliwia Kot - Przedszkole Samorządowe nr 13

III miejsce:

Beatka Szczerek - Przedszkole Samorządowe nr 18

 
wyróżnienia:

Ola Relidzyńska - Przedszkole Samorządowe nr 2

Oliwia Zwierzchowska - Przedszkole Samorządowe nr 31

Natalka Rębosz - Przedszkole Samorządowe nr 31

Patrycja Wira - Przedszkole Samorządowe nr 18

Dominik Lechsztef - Przedszkole Samorządowe nr 18

Zuzia Chwastowska - Przedszkole Samorządowe nr 39

Na uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom, a pamiątkowych dyplomów pozostałym uczestnikom konkursu,
serdecznie zapraszamy w czwartek - 7 stycznia 2010 roku - na godz. 10.00.