Święto Mamy i Taty

W drugiej połowie maja 2018 roku we wszystkich przedszkolnych grupach odbywały się uroczystości z okazji Dnia Mamy i Dnia Taty. Przybierały one różną formę: wycieczek po regionie świętokrzyskim, wyjść do teatru czy kina.

Strony